جلسه پرسش با حضور دیده بان محترم سرکار خانم آنی کماندار
پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 09:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر فاطمه (لژیون هفتم) | ( نظرات )

جلسه پرسش با حضور دیده بان محترم سرکار خانم آنی کماندار


1-من مغز شلوغی دارم و افکار منفی زیادی به سراغم می آید مخصوصا رویدادهای گذشته که دائما در ذهنم مرور می شود، چه کار کنم که از آنها خلاص شوم؟

پاسخ: شما می توانید سی دی امواج بازدارنده ذهن ،بخشش ، خانواده1-2و موانع محبت را گوش دهید. یک مساله ی که وجود دارد این است که اکثر همسفران وقتی مسافرشان درمان می شود نمی توانند گذشته را ببخشند چون فکر می کنند زمان را از دست دادند و احساس قربانی بودن می کنند. وقتی ادم احساس کنه که چیزی را از دست داده که به او نمی گردد نمی تواند مساله را بپذیرد یعنی در توانش نیست که بپذیرد، ولی من به شما می گویم که قربانینشده اید و چیزی را از دست ندادید بلکه چیزی را بدست آوردید.هر چیزی بهایی دارد اگر همسر،پدر، پسر ویا فرزندشما مصرف کننده مواد مخدر نمی شد،هیچوقت شما وارد این وادی نمی شدید و هیچوقت با یکسری از نوشتارها و متون آشنا نمی شدید که جواب بسیاری از سوال های شما داده شود پس دردی که کشیدید و زمانی که گذشته بهای فهمی است که الان دارید پس نه تنها چیزی را از دست دادید بلکه چیزی را هم بدست آوردید. انسان اگر متعادل باشد در هر سنی می تواند به خواسته های خود برسد وخدا هم کمکش می کند.

2-اگر کسی قرص اعصاب مصرف کند آیا می تواند آن را ترک کند؟یا اینکه آیا حالش خوب می شود؟

پاسخ: درکنگره کسی که فقط قرص مصرف کند او را قبول نمی کنند چون مصرف کننده های قرص معتقد هستند که معتاد نیستند ولی اگر مصرف قرص داشته باشید می توانید تیپر کنید و پیشنهاد من این هست که به روانپزشک تان مراجعه کنید و از او بخواهید که در مدت حداقل ده ماه مصرف قرص تان را تیپر کنند.

 3-در سفر اول خیلی خوب روی خودم کار می کردم اما در سفر دوم از عملکرد خودم راضی نیستم و در تزکیه و پالایشخودم خیلی کند پیش می روم، لطفا مرا راهنمایی کنید؟

پاسخ: در پیام ها هم می گوییم که سفر دوم به مراتب هم سخت است و هم سهل، چرا اینطوریست؟ چون اکثرا مادرسفر اول یک درد مشترک داریم و این برای ما رنج آور است و می خواهیم که عزیزانمان بیایند و درمان شوند و تمرکز ما

روی درمان مسافرانمان است، حالا وقتی درمان می شوند و آرام آرام سفرشان به نتیجه میرسد، کم کم خواسته های دیگر مطرح می شود و خواسته هایی که دفن شده بودند نمود پیدا می کنند و بعد شخص خودش را با دیگران مقایسه می کند که آنها چقدر پیشرفت کردند و من نه. یک از مواردی که به شما کمک می کند سی دی قیاس و قضاوت است.انسان هر خواسته ای داشته باشد و بخواهد به آن برسد ناخودآگاه اتفاقاتی برایش می افتد که با آن مشکلاتش مواجه شود و آرام آرام گره هایش باز شود. شما در سفر دوم خیلی به خودت سخت نگیر آموزش هایت را بگیر و موانعرا هم از سر راه کنار می روند.انسان مانند کتاب هزاران صفحه ای می ماند شما وقتی یک صفحه از کتابی را می خوانید نمی توانید در مورد کتاب قضاوت کنید وقتی شما ظاهر انسانی و زندگی فعلی او را می بینید مثل یک برگی ازهمان کتاب هزاران صفحه ای هست شما از گذشته آن انسان که خبر ندارید ممکن است خیلی از خود گذشتگی ها داشته و یا خیلی رنج ها کشیده باشد و الان به نقطه امن و آرامش رسیده است. شما خودتان را با کسی مقایسه نکنید درست این است که خودتان را با گذشته خودتان مقایسه کنید،کسی که 5 گرم مواد مصرف می کند و مواد مصرفی اش را به 3 گرم می رساند این خودش یک پیشرفت است ولی اگر این شخص خودش را با یک سفر دومی مقایسه کند می گوید او موادی مصرف نمی کند ولی من 3 گرم مصرف می کنم پس این شخص باید خودش را با گذشته خودش مقایسه کند اینطوری در خود توان و امید ایجاد می کند.

 4- گاهی مثبت فکر کردن را فراموش می کنم، چگونه برای خود تصویر ذهنی خوب ایجاد کنم؟

پاسخ: خیلی سریع فکر مثبت یا منفی در ذهن انسان می آید مساله مهم اینست که نباید به افکار منفی بها دهید اگر افکار منفی سراغ شما می آید از آن عبور کنید.افکار منفی از ما انرژی می گیرند درست مثل زمانی که خانم ها از مساله ای ناراحت هستند و از شدت ناراحتی شروع می کنند به کار کردن و این افکار منفی از آنها انرژی زیادی می گیرد، و انرژی سوزانده می شود وقتی انرژی سوزانده شود انسان ضعیف می شود و دیگر از زندگی لذت نمی برد. چرادر کلام الله گفته می شود که گمان بد نبر؟ گفته می شود که نیمه پر لیوان را ببینید؟ چون وقتی به نیمه پر توجه کنیدکم کم افکار منفی کم می شود. این مساله مثل اینست که شما روی یک تخته سنگ ایستادید و به جریانی که بهشدت از آن عبور می کند نگاه می کنید اگر اجازه بدهید که افکار منفی وارد ذهن شما شود کم کم برافروخته میشوید و تمام وجودتان را خشم و نفرت می گیرد چرا؟ چون آن افکار منفی در شما رشد کرده است اگر به افکار منفیبها ندهید مثل آن است که روی آن تخته سنگ ایستاده اید و امواج با سرعت عبور می کند اما وقتی به آن افکار بها میدهید مثل آن است که در آب دست و پا می زنید. انسان وقتی می خواهد افکار منفی را کنار بگذارند باید منطق عقلی وجود داشته باشد که شما بپذیرید آن افکار منفی را کنار بگذارید.

 5- چگونه خشم خود را کنترل کنم؟

پاسخ: سی دی ترس را گوش دهید. در سی دی ترس در ارتباط با لایه های خشم صحبت شده است که چگونه خشم از ترس منشا می گیرد. مثل زمانی که مادری با فرزندش در حال عبور از خیابان است و ناگهان بچه دست مادر را رها می کند و مادر عصبانی می شود و ممکن بچه را هم کتک بزند، این خشم مادر به دلیل ترس از دست دادن فرزندشاست. شما وقتی فکر می کنید که ممکن است مسافر شما مواد مصرف کند و از دستش بدهید این ترس به خشم تبدیل می شود.

6- من به دلیل حرف های دو پهلو، قول های عمل نکرده ی راهنمایم و اینکه در جلسه حضور ندارند کمی دلسرد شدم،از طرفی نمی توانم لژیون را هم عوض کنم، لطفا برای حضور در شعبه مرا راهنمایی کنید؟

پاسخ: اول از همه اینکه راهنما قولی نداره که به شما بدهد. شما اگر دلخوری از راهنمایت داری بهترین کار این استکه بروی و مساله ات را با راهنمایت حل کنی. گاهی سر راهنماها شلوغ است و این شما هستید که باید پیش ایشان بروید و با او مساله را درمیان بگذارید، راهنما باید بداند که شما مشکل دارید تا بتواند مشکل شما را حل کند. راهنما همبنده خدایی است که یکسری مراحل را پشت سرگذاشته تا داوطلبانه بیاد و به شما خدمت کند شما که طلبکار نیستید. سعی کنید اگر از کسی هم ناراحت هستید به نیکی از او یاد کنید. رهجو اجازه دارد در سفر اول و دوم یکبار راهنمایش را عوض کند.

7- در مورد مسافری که پس از سفر دوم به شعبه نمی آید و خیانت هم می کند چه باید کرد؟

پاسخ: ممکن است شما فکر کنید که او خیانت می کند ولی اینگونه نباشد. ما در کنگره روی استحکام خانواده کار می کنیم.ممکن است مسافران یکسری حرکت ها را انجام دهد اما زن باید بخشش داشته باشد و بتواند زندگی را جمعکند.شما کار درست را انجام بدهید یا ایشان سر به راه می شود یا نه. این شما هستید که تعیین می کنید ممکن است کبریت را در انبار کاه بزنید که آتش سوزی بوجود می آید ممکن هم هست فندک را زیر آب بزنید که در اینصورت اتفاقی نمی افتد.

8- مسافر من تریاک مصرف می کرد اما پس از رهایی و در سفر دوم شیشه مصرف میکند؟

پاسخ: اگر کسی درست درمان شده باشد و روی جهان بینی اش کار کرده باشد چنین اتفاقی برایش نمی افتد. محالاست کسی که از جهنم بیرون آمده دوباره بخواهد که وارد جهنم شود. شما صحبت های راهنمایت را گوش بده و به زندگی خودت برس تا ایشان هم راهش را پیدا کند. شاید تغییر رفتار شما نقطه تفکری برای مسافرتان باشد.

9- چهار سال است که به کنگره می آیم اما مدتی است که شوقی برای آمدن به شعبه را ندارم،دوست دارم خدمتگزار باشم اما متاسفانه کم رنگ شده ام و انگیزه ای هم برای آماده شدن در آزمون کمک راهنمایی ندارم و مسافرم هم به کنگره نمی آید؟

پاسخ: چون مسافر شما به شعبه نمی آید شما هم انگیزه تان را از دست داده اید.انسان تا زمانی که هست و حیاتدارد باید امید داشته باشد و غم و اندوه را از خود دور کند.شما با تمام توان تان در جهت درست حرکت کنید. و خداوند هم کمک تان می کند و گره های زندگیتان باز می شود. شما وقتی با تمام توان تان تلاش می کنید آن وقت دیگر ناراحتی ندارید چون می گویید که من تمام تلاشم را کردم.

10- چگونه به مسافرم یاد بدهم که شربتش را خودش بکشد و آماده کند؟چون او خیلی تنبل است؟

پاسخ: شما اصلا مسول این کار نیستید و مسافر شما هم راهنما دارد و راهنمایش به ایشان یاد می دهد که چه کاری باید انجام دهد. کسی که می خواهد سفر مند باید نفسش را تربیت کند و یاد بگیرد که چگونه با چه مقداری و در چه زمانی موادش را مصرف کند.

11- حالم خیلی خراب است و آشفته و گیج هستم از کجا باید شروع کنم؟

پاسخ: شما از وادی اول شروع کن و به صحبت های راهنمایت هم گوش کن تا بتوانی آموزش هایی را که می گیریعملی کنی

 12- مسافر من سفر دوم است و زود عصبانی می شود؟

پاسخ: سی دی مثلث شخصیت را گوش دهید. انسانی که در تعادل است سه ضلع این مثلث(امنیت-لیاقت-معصومیت) خوب کار می کند اما وقتی از تعادل خارج می شود این اضلاع هم آسیب می بینند و انسان در برابر مسایل عکس العمل غیر طبیعی انجام دهد.

13- در شرایی هستم که اگر اولویت را سفر مسافرم قرار دهم باید مشکل مالی زیادی را تحمل کنم به نظر شما با تمام شدن سفر مشکلات مالی کمتر می شود؟

پاسخ:بله. وقتی شما مشکلات مختلفی دارید باید این مشکلات را اولویت بندی کنید یعنی اولویت اول درمان مسافر شماست درست است که شرایط سخت است اما با صبر و قناعت و مدیریت مالی می توان این مرحله را پشت سرگذاشت. شما می خواهید در زندگی تکیه گاه داشته باشید صبر کنید مسافر شما خوب شود بعد کار می کند و پول در می آورد.

 

14- زمانی که می خواهم کاری انجام دهم فکرهای زیادی می کنم که چه کارهایی انجام دهم تا به آنچه که می خواهم برسم و القائات زیادی می شود که نمی دانم این القائات درست است یا نه؟ از کجا متوجه درستی این القائات شوم؟

پاسخ: در کلام الله گفته شده است:فالهمها فجورها و تقویها،به انسان فجور و تقوا الهام می شود ولی اینکه انسان از نظر تفکر در چه نقطه ای باشد که بتواند تشخیص دهد که کدام راه دست است و کدام راه غلط است در وادی اول گفته شده است، وقتی ما نمی دانیم چه کاری درست است و چه کاری غلط بهترین کار این است که هیچ کاری نکنیم. از مشورت انسان های آگاه باید استفاده کرد آنها خط و خطوط را به شما نشان می دهند اما تصمیم نهایی را شما می گیرید. اگر می خواهید کاری را انجام دهید زمان بدهید که ماهیت آن کار برای شما مشخص شود. مثلا اگر می خواهید به کنگره 60 بیایید ببینید خروجی داشته یا نه،  از روی خروجی و بازدهی سیستم می توانید متوجه شوید که جای خوبی هست یا نه.

 

15- چه کاری انجام دهم که خواب خوبی داشته باشم؟ در طول شب و در زمانئ خواب ذهن من بیدار است؟

پاسخ:دو مساله وجود دارد یک مورد اینکه اصلا شب خواب ندارد و دیگری آنکه مشکل خواب دارد. شما اگر مشکل خواب ندارید شاید به این دلیل باشد که در طول روز فعالیت زیادی ندارید و صبح ها هم زودتر از خواب بیدار شوید.

16-اینکه می گویند همسفر باید کاری کند که مسافر در سفر دوم به کنگره برگردد یعنی چه؟ با تمام تلاشم مسافرم به کنگره نمی آید و از منابع استفاده نمی کند؟

پاسخ:  شما خودتان به کنگره بیایید.  انشاءالله تغییر رفتار شما نقطه تفکری برای مسافرتان شود.

 

17- متاسفانه مسافرم بیماری دیابت دارد و بعد از دو سال رهایی می خواهد دوباره  شروع به مصرف مواد کند، من چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ:بیماری قند بیماری است که مصرف مواد آن را کنترل می کند اما درمان نمی کند. بهترین چیزهایی که بیماری قند کمک می کند ورزش و تغذیه است.


ویرایش و تنظیم سر کار خانم سارا لژیون دهم 

عکاس همسفر کمک راهنما سر کار خانم مریم لژیون ششم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی - خصوصی همسفران،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر مریم کمک راهنما لزیون6 دوشنبه 7 آبان 1397 04:11 ب.ظ
با سپاس از خانم انی عزیز بابت جلسه بسیار عالیشان
همسفرندالژیون هفتم جمعه 4 آبان 1397 11:37 ب.ظ
خداقوت وخسته نباشیدخانوم بابت مطالب خوبتون
اعظم کمک راهنمای لژیون یکم جمعه 4 آبان 1397 09:53 ب.ظ
با سلام و خدا قوت به خانم آنی عزیز و سپاس گزارم از اینکه قبول زحمت فرمودند و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادند.
آرزوی بهترینهارو برایتان میکنم
همسفر سارا جمعه 4 آبان 1397 06:16 ب.ظ
خدا رو شکر که توفیق دیدار با خانم آنی حاصل شد
همسفر سمانه لژیون نهم پنجشنبه 3 آبان 1397 01:54 ب.ظ
خدا قوت عالی بود
همسفرزهرالژیون نهم پنجشنبه 3 آبان 1397 12:09 ب.ظ
خانم آنی عزیزبابت مطالب زیباتون خیلی انرژی گرفتم.
همسفرزهرالژیون نهم پنجشنبه 3 آبان 1397 12:09 ب.ظ
خانم آنی عزیزبابت مطالب زیباتون خیلی انرژی گرفتم.
همسفر سامره لژیون هشتم پنجشنبه 3 آبان 1397 11:45 ق.ظ
جلسه فوق العاده عاااالی بود.سپاس از خانم انی کماندار
همسفر فاطمه کمک راهنمای لژیون هشتم پنجشنبه 3 آبان 1397 11:43 ق.ظ
خانم آنی عزیز خیلی از تون انرژی گرفتیم ممنونم بابت مطالب زیباتون
همسفر نرگس کمک راهنمای لژیون نهم پنجشنبه 3 آبان 1397 10:35 ق.ظ
جلسه بسیار خوب وعالی بود ممنون از خانم آنی بزرگواروتمام خدمتگزاران
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات