شرک منشأ همه گناهان است
پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 08:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )
جمعی از همسفران لژیون هشتم؛ در رابطه با سی دی شرک، مشارکتهای زیبایی  انجام داده اند که از شما دعوت می کنیم به خواندن این مشارکتها در "ادامه مطلب" توجه فرمائید.سلام دوستان فاطمه هستم یک هسفر(کمک راهنمای لژیون هشتم)

انسان نمی تواند به احساس لطیف و دید جدیدی در نگریستن به دنیا دست یابد و یا تجربه کند مگر اینکه علم را بیاموزد؛ همانطوریکه پیامبر اکرم در اهمیت این موضوع فرموده اند" زگهواره تا گور دانش بجوی". نکته دیگر اینست که در پشت هر تاریکی، تفکراتی وجود دارد. فقر و بیماری برای انسان بوجود نمی آبد مگر اینکه  فرد با آن نگرش، درستی و راستی قانون را رد کند یا بر راستی آن دلالت نکند.
مفهوم علم اینست: کشف و درک قوانین هستی که در درون و برون انسان جاری است و بر درستی و راستی چیزی دلالت می کند. در علم دو منبع وجود دارد که عبارتند از : 1- کاشف علم  2- شاگرد علم.
در قرآن واژه های مثل متفکرین؛ صابرین؛ سابقون؛ کافرین و مشرکین آمده است که باید منظور و هدف اصلی این واژه ها را درک کنیم که اگر درک درستی از قرآن نداشته باشیم ضربات سنگینی بر ما وارد می شود. یکی از اشتباهاتی که در درک نادرست از قرآن وجود دارد درباره کلمه "فیها خالدون" است که به این معنی آمده است "که آنها تا ابد در آتش جهنم می سوزند". در جای دیگری از قرآن آمده است که اگر خوبی و بدی کنید؛ ذره ای به شما ستم نمی شود. اگر این معنی درست باشد بنابراین این نوعی تناقض در قرآن به حساب می آبد. برای پاسخ به این سوال باید یکسری اطلاعاتی درباره قرآن بدانیم اینکه در قرآن دو دسته آیات  محکمات و متشابهات داریم. که محکمات، قوانین را بیان می کنند و متشابهات، داستانهایی را بیان می کنند. آیه "فیها خالدون" یکی از آیات محکمات است که معنی درست آن اینست که "آتشی که در آن فرو می روید" و این آتش فقط برای فرد است و اطرافیان متوجه آن آتش و عذاب فرد نمی شوند.
اما در مقوله شرک به معنی شریک؛   1-خداوند کسی را که برایش شریک بیاورد را نمی بخشد. 2- شرک خاص انسان است چون انسان تنها موجودی است که دارای اختیار است. 3- شرک خیلی پنهانی اتفاق می افتد بطوریکه می گویند شرک از راه رفتن مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در دل شب هم مخفی تر است. 4- شرک منشأ همه گناهان است.
5-خداوند برای هر چیزی فرشته یا ملکی را قرار داد که نظارت و نگهبانی کند. 6- بتها نمادهایی از فرشته ها بودند که از طرف خداوند فرستاده شده بودند که انسانها آنها را در قالب بت بردند و شریک خداوند قرار دادند. 7- شرک تا زمان اسلام در صور آشکار بود ولی از آن زمان در قالب صور پنهان نمایان شد. 8- شرک دارای مراتبی است. ممکن است الان فرد شرک نداشته باشد ولی بعداً دچار شرک شود.9- اولین شرک توسط حضرت آدم با استفاده ازشجره ممنوعه بوجود آمد. 9- شرک عملی ذهنی نیست بلکه در عمل اتفاق می افتد. 10- نقطه شکل گیری شرک برای انسان زمانی است که انسان در تعادل باشد و به مرور دچار بی تعادلی می شود.
بنابراین  می توان با این نکته مهم که "هرعملی با عکس العملی همراه است" اینطور ادامه داد:  چون اختیار خاص انسان است و خداوند اختیار را همراه با فرماندهی یک قسمت از آفرینش به انسان تنفیذ می کند. اگر برای خداوند که مالک آسمانها و زمین است در هر قسمتی از فرماندهیش شریک بیاورید خداوند هم شریکی را برای فرمانبرداری آن قسمت از وجود شما خواهد آورد. که اگر شرک در قسمت قدرت باشد شریکی در فرمان عقل همراه انسان خواهد بود که نتیجه اش این می شود که هر کاری را نمی تواند انجام دهد حتی اگر خود بخواهد که آن کار را انجام دهد. بعبارتی حالت شدیدتر آن انسان تسخیر می شود که همراه با عذابی شدید است و با بعبارت دیگر گرفتار جبر می شود. مثلاً می خواهد صبح زود بیدار شود ولی نمی تواند، می خواهد درس بخواند ولی نمی تواند و غیره. چون ما فرمانهای را نقض کردیم بنابراین یکسری از فرمانهای ما هم نقض می شود و این از اثرات شرک است.
دامنه انتخاب انسان مشخص است  ولی می تواند گسترش پیدا کند و با گذراندن یک مرحله می توان به مرحله دیگر وارد شد. انسان مصرف کننده دامنه انتخاب بسیار محدودی دارد. هیچگاه دامنه انتخاب انسان به صفر نمی رسد. حداقل یک گزینه وجود دارد. فرد مصرف کننده می تواند با درمان خود به مرحله دیگری وارد شود و دامنه انتخاب خود را گسترش دهد.
شرک در ماده و مادیات زمانی رخ می دهد که انسان برای بدست آوردن پول، خود را به قطبی نزدیک کند و فرامین فرد مورد نظر را بجای فرمان خدا قرار دهد و طبق قانون عمل و عکس العمل شریکی را برای خود بوجود می آورد و فرد اسیر ماده (پول) می شود. اما راه درمانش، انفاق است.

سلام دوستان نازی هستم یک همسفر (کمک راهنمای تازه واردین)

اگر کسی بخواهد احساس لطیفی را تجربه کند و یا هستی را بصورت دیگری ببیند و تجربه کند هیچ راهی جز آموختن علم ندارد. علم چیست؟ کشف و درک قوانین هستی که در درون و برون ما جاری است و به راستی و درستی دلالت دارد. وقتی ما قوانین را پیدا کنیم؛ کاشف می شویم. عده ای که علم را یاد می گیرند و گسترش می دهند و عده ای هم آن علم را آموزش می دهند.
منشأ همه ی کارهای بد شرک است. اگر برای خدا شریکی قائل شویم در فرمانروایی خودمان شریکی بوجود آوردیم. مثلاً فرمان عقل ما دست کس دیگری است و خودمان نمی توانیم تصمیم بگیریم. مثل کسی که مواد مصرف می کند، دیگر نمی تواند غذای ترش بخورد چون او بهش فرمان می دهد اگر غذای ترش بخوری هر چه کشیدی از بین می رود . یا می خواهد برود جایی و خیلی هم دوست دارد برود  ولی چون آنجا مواد نیست و می ترسد خماری بکشد  و همه بفهمند و آبرویش برود  و مواد یک جور حالت شرک را بوجود می آورد و یک جوری فرمان عقل را از فرد می گیرد. وقتی مشکل انسان با مواد حل شد در واقع فرد آزاد می شود و این احساس غیرقابل توصیف است.
خداوند به انسان اختیار داد یعنی چه؟ یعنی یک بخشی از آفرینش خودش را در درون انسان گذاشت و بهش گفت در این محدوده فرمانروایی به تو واگذار می شود. تشابه خداوند و انسان در همین قسمت است. فرمانروایی یک بخشی از آفرینش است که شامل سلولها، ذرات نفس و قسمتهای مختلف دیگر است.
قفل زدن کار آسانی است، اما پیدا کردن کلید و باز کردن قفل کار بسیار مشکل و سختی است. کسانی که در راه کج قدم می گذارند بر امورات قفل می زنند و کسانی که کلید را پیدا می کنند با آن قفلها را باز می کنند. قفل زدن کار دشواری نیست  می توان جلو پای هر کسی سنگ انداخت و مشکلی را درست کرد و هر کسی را اذیت کرد.
ولی اینکه بتوانی یک نفر را از مشکل خارج کردکار دشواری است و به این راحتی امکانپذیر نیست.

سلام دوستان سامره هستم یک همسفر

اگر انسان بخواهد انرژیهایش را متعادل کند و احساس لطیفی را تجربه کند؛ تنها راهش کسب علم است. بدون آموختن علم نمی توانیم در سفر دوم به توفیق و موفقیت دست پیدا کنیم. علم چیست؟ کشف و درک قوانین هستی که در درون ما و بیرون جاری است و به راستی و درستی دلالت دارد.
اگر تاریکی بر انسان حاکم شود ما بایستی یکسری از تفکرات را در آن پیدا کنیم و از خودمان سوال کنیم که چه شد که من دچار تاریکی شدم؟ بیماری، فقر و اعتیاد بر انسان حاکم نمی شود مگر اینکه یک تفکری پشت آن باشد که به راستی و درستی دلالت ندارد. تفکرات قرون وسطایی اینگونه بود که آنها خودشان را بالاتر از آنچه که هست می دانستند؛ خودشان را مرکز عالم معرفی می کردند و پیامبر اکرم را در درجه خدایی می دانستند که اینها خود نوعی شرک است.
در قرآن یکسری آیات, محکمات است که قوانین را بیان می کنند و یکسری دیگر متشبهات است که آن قوانین  را در قالب یک داستان بیان می کنند مانند داستان حضرت یوسف، حضرت یونس، حضرت ابراهیم.
نیروهای شیطانی با حرکتهای کوچک کارهای بزرگ انجام می دهند و نتایج بزرگی بدست می آورند. شرک به معنی شریک است و در قرآن گفته شده است که خداوند از اینکه برای او شریکی بیاورید، نمی پذیرید و نمی بخشد. شرک برای هیچ موجودی قابل بخشش نیست.  پیامبر  خدا می فرمایند شرک از یک مورچه سیاه روی سنگی در شب تاریک نادیدنی تر است.

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر ( کمک راهنمای تازه واردین)

اصولاً شرک در مورد انسان بروز می کند چون انسان در جایگاه اختیار قرار دارد و این توانایی را دارد که برای خداوند شریک قائل شود. خداوند در کلام الله جور دیگری راجع به شرک صحبت می کند. درباره قتل، زنا و غیره صحبت می کند ولی منشأ همه اینها همان شرک است. شرک در عین اینکه مهم است پنهانی هم است. خداوند برای هر چیزی که آفریده ملک یا فرشته ای هم قرار داده است. برای ثروت، علم، دانش، سلامتی و محبت برای هر کدام از اینها فرشته ای وجود دارد که بر این امور نظارت می کنند. در کلام الله راجع به فرشتگان صحبت می کند که وقتی شما در جنگ بدر بودید برای شما هزاران فرشته قرار دادیم که به شما کمک کردند. پس فرشتگان خدا موجودات تخیلی نیستند بلکه نیروهایی هستند که بر اموری چون حفاظت و نگهداری از جان انسانها گماشته شدند و به کمک ما می آیند.
سقراط، افلاطون و بزرگان یویان در دوهزار وچهارصد سال پیش وقتی فلسفه را بیان کردند و حکمت را پایه گذاری کردند از نیروهای الهی و فرشتگان یاری طلبیدند تا توانستند حکمت را پایه گذاری کنند. یونانیان باستان هم به وجود  فرشتگان و فرماندهان دست یافته بودند و این را متوجه شده بودند و به آنها الهه می گفتند. انسانها بعدها این فرمانده هان و فرشتگان را بجای خدا پرستش کردند و از اصل قضیه خارج شدند و بت پرستی شیوع پیدا کرد.

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر(کمک راهنما)

کلمه شرک به معنی شریک است و خداوند در مورد شرک در قرآن آیات بسیار مهمی را بیان کرده است. خداوند کسی را که برای او شریکی بیاورد را نمی پذیرد و نمی بخشد. شرک تنها مسئله ای است که برای هیچ مخلوقی قابل بخشش نیست و اصولاً شرک در مقام انسان بروز پیدا می کند چون انسان دارای اختیار می باشد و بخاطر همین این توان را دارد که برای خداوند شریکی قائل شود. یکی از خاصیتهای انسان این است که هر کسی خواسته او را برآورده بکند، او  مرید و پیروش می شود؛ یعنی در حال حاضر اگر من یک خواسته داشته باشم و آن خواسته خیلی برایم مهم باشد و یک نفر این خواسته من را برآورده کند من رهجوی او می شوم. در اینجا معقول بودن  یا معقول نبودن خواسته مدنظرمان نیست. مسئله شرک در مرحله ای که انتخاب وجود دارد، اتفاق می افتد. در زمینه شرک یک قانونی بنام عمل و عکس العمل وجود دارد که این قانون می گوید اگر شما ذره ای کار خیر یا شر انجام بدهید برای شما محفوظ می ماند و نتیجه اش را می بینید. قانون عمل و عکس العمل می گوید که خداوند فرمانروای آسمانها و زمین است و بارها در کلام الله تکرار کرده است و این تکرار بخاطر این است که خدایی غیر از او وجود ندارد. حالا اگر انسان برای خداوند شریکی انتخاب بکند و یا در آفرینش آسمان و زمین خدایانی قرار بدهد؛ طبق قانون و عکس العمل خداوند هم در فرمانروایی وجود خودش شریکی قرار می دهد و وقتی انسان در فرمانروایی وجود  خودش شریکی داشته باشد خیلی از کارهایی که می خواهد انجام بدهد را نمی تواند انجام بدهد و این یک عذاب سنگینی است.

تایپ، ویرایش و تنظیم: همسفر پریسا لژیون هشتمPrint Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشارکتهای مکتوب،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر اعظم کمک راهنمای لژیون یکم چهارشنبه 25 تیر 1399 12:57 ق.ظ
سپاس فراوان از توجه دوستان عزیز به سی دی های آموزشی و ممنون از اینکه مطالب مهم سی دی رو به اشتراک گذاشتید
خدا قوت به کمک راهنمای عزیز خانم فاطمه
سپاس از زحمات خانم معصومه عزیز در قسمت سایت
همسفر پریسا لژیون هشتم شنبه 21 تیر 1399 09:26 ب.ظ
از راهنمای عزیزم خانوم فاطمه تشکر می کنم که عاشقانه برای لژیون هشتم تلاش می کنند...
همسفرزهرالژیون هشتم جمعه 20 تیر 1399 11:40 ب.ظ
خداقوت میگم به همه خواهرهای عزیرم وازراهنمای خوبم تشکرمی کنم بابت زحمات بی دریغشون


همسفر نازی لژیون هشتم جمعه 20 تیر 1399 06:35 ب.ظ
خدا قوت به همه ی عزیزان
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات