صراط مستقیم ما را برای حیات آماده می کند
سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 ساعت 08:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر افسانه (لژیون هفتم) | ( نظرات )


همسفران لژیون نهم در رابطه با سی دی جابجایی مهره ها از جناب آقای مهندس؛ مشارکتهایی انجام داده اند که از شما دعوت می کنم به خواندن این مشارکتهای زیبا در ادامه مطلب توجه فرمائید.

سلام دوستان زهره هستم همسفر
درمورد سی دی جابه جایی مهره ها ،صراط مستقیم چیزی است که انسان را برای حیات آماده می کند که انسان دچار مشکلات نشود خداوند پیام اصلی که به انبیاء داده است این است که درست زندگی کنید تا دچار مشکل نشوید خارج شدن از صراط مستقیم اولین آسیب را به خود شخص می رساند چه در این دنیا چه در جهان دیگر ،وبا دید ظاهر دیگران را قضاوت نکنیم خیلی از افراد هستند که ابلیس هستند وبر مسند قضاوت می نشینند و فقط به فکر منافع خود هستند وما انسان ها کره زمین و طبیعت را به خاطر خود نابود کرده ایم کره زمین متعلق به تمام موجودات هست وکره زمین صاحب دا رد که قدرت مطلق است که وقتی نافرمانی کنیم حکم صادر می کندوبیماری کرونا هم یک صاعقه است که باید هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد وما در مقابل هستی هیچ دانشی نداریم وچیزی نمی دانیم یک ویروس کوچک تمام جهان را خانه نشین کر د وبزرگترین دانشمندان هم نتوانستند راه درمان آن را پیدا کنندوما بایدبه مرحله ی برسیم وبگوییم بلد نیستیم وادعای نداشته باشیم وهرچه را خدا بفرستد به خیر ختم می شود وسیستم حیات است که دانایان در حال ساخت آن هستند ونادانان در حال تخریب آن هستند ونیروهای اهریمنی وشیطانی همین انسانها هستند که راه ضد ارزشی راپیش گرفته اند ،راه الهی هم سخته وهم سهل ،سهله برای اینکه زمان می برد سخته برای اینکه حقیقت را وارونه جلوه.می دهد وما باید حقیقت را پیدا کنیم وهیچ فسادی صورت نمیگیرد مگر در لباس تقوی ،آنچه در صور پنهان انجام می گیرد کنترل وضبط می شود وتحت نظارت است که با مرگ از بین نمی رود وحقیقتی هست که نمی توانیم از آن فرار کنیم و آن چیزی که برای ما تعین می کند ارا ده وعمل شماست که با تفکر مهره ها که همان مسائل ماست جابه جا می شوند ویکمرتبه به پیروزی می رسیم همه چیز به عهده تفکر ماست نه دیگران ،ونیروهای الهی جلوتر از نیروهای شیطانی هستندوصداقت بالاترین چیزی است که در انسان وجود دارد که به انسان کمک می کند وهمه چیز باید بنیان و ریشه داشته باشد دنبال راستی وحقیقت باشیم که در کنگره وجود دارد وبا حقیقت به اهداف بالای می رسیم

سلام دوستان رویا هستم همسفر لژیون نهم.
صراط مستقیم راهی است که انسان را برای زندگی و حیات  آماده میکند.و خداوند و ادیان و پیامبران هم همین را میخواهند که چگونه زندگی کنیم و ار زندگی بهره ببریم.و هرچیزی قوانینی دارد که خارج شدن از این قوانین یعنی خارج شدن از صراط مستقیم که به خود شخص آسیب میرسد. ما در سطح کره زمین همه چیز را نابود کرده ایم و خیال میکنیم که کره زمین صاحب ندارد ولی در صورتی که صاحب دارد و او خداوند بزرگ است و نگاه میکند.و بیماری کرونا مثل صاعقه ای است که بر کره زمین وارد شده و ادامه زندگی به دو قسمت تقسیم میشود یکی قبل از کرونا و دیگری بعد از کرونا.و همه چیز باید سر جای خود قرار بگیرد و خیلی چیزها تغییر میکند.چون خداوند چیز بدی ندارد در نهایت به خیر ختم میشود.باید این را بدانیم که در هستی و کره زمین همه چیز یک حساب و کتابی دارد .وقتی ما از نیروهای اهریمنی صحبت میکنیم یک موجود خیالی در ذهن ما میاد ولی اینطور نیست ما یک شب داریم یک روز،سفید وسیاه،عشق و تنفر،نیروی الهی و نیروی اهریمنی.پس وقتی میگیم نیروی اهریمنی یعنی نیروهای مخرب که در جهت نادرست حرکت میکنند.و نیروی اهریمنی همیشه زیبا و شیرین است مثل زمانی که رشوه میگیریم اون پول خوب و لذت بخش است اما از دیدگاهی دیگر و به ظاهر.صراط مستقیم هم سهل است و هم سخت.سهل است برای اینکه  زمان میبرد و سخت است برای اینکه حقیقت را از بین میبرند و آن را وارونه جلوه میدهند.همه چیز در کره زمین بر اساس حساب و کتاب است و هر کاری ما انجام دهیم همه در آرشیو طبیعت ضبط میشود و در صور پنهان وجود دارد.اتفاقات همیشه انجام میگیرند و خیلی هم با هم فرق ندارند ولی اون فکر ماست که ما با فکر کردن و اندیشیدن وقایع را بررسی میکنیم و جای مسائل را عوض میکنیم و به پیروزی میرسیم.و همه ی اینها به عهده ی خود ما است نه دیگری و نه خداوند.یکی از مسائلی که به خداوند ایمان داشته باشیم حتی اگر الکی باشد استرس را از انسان کم میکند و آنهایی که ایمان ندارند تکیه گاهی ندارند.و استرس باعث بیماری های روانی زیادی میشود.نیروهای شیطانی هر قدر هم قوی باشند باز هم نیروهای الهی از آنها قوی تر هستند.و در آخر هم انشاءالله یک آکادمی بین المللی داشته باشیم که در آن به  آموزش چیز های ناشناخته و دانستنی های مهم و ضروری برای ادامه حیات انسان بپردازیم.مثل شناخت انواع بیماری ها و در مان آنها و .....

سلام دوستان سمانه هستم همسفر لژیون نهم
صراط مستقیم چیزی است که انسان را برای حیات آماده میکند تا در طول حیات دچار گرفتاری ها نشود.پیام اصلی ادیان هم این بوده که چگونه زندگی درستی داشته باشیم.هر کسی از صراط مستقیم خارج شود اولین کسی که به آن آسیب میرسد خود انسان است و در همین دنیا به آن  آسیب میرسد.ما در قسمت شناخت انسان چیزی نمیدانیم بنابراین نتوانسته بسیاری از بیماریها و اختلالات  بوجود آمده را درمان کنیم و میگوییم درمان ندارند.راه مستقیم هم سخت است و هم سهل ،سهل از آن جهت که زمان می برد تا درست حرکت کنیم و سخت از آن جهت که حقیقت را از بین می برند و آن را وارونه جلوه میدهند و هیچ فسادی انجام نمیگیرد مگر اینکه لباس تقوا پوسانده شود.در صور پنهان هر چیزی که اتفاق می افتد باقی می ماند و ضبط میشود و هر کاری که کرده باشیم نتیجه آن کار را حتما خواهیم دید‌ و آن چیزی که در صور پنهان باید انجام بگیرد قطعا انجام میگیرد و حقیقتی نیست که ما از آن فرار کنیم ولی آن چیزی که خیلی مهم است اراده و عمل ماست که با تفکر مهره ها را جا به جا مینماییم و در یک حرکت فتح میکنید و به پیروزی می رسیم.

سلام  دوستان بیداهستم یک همسفر ازلژیون نهم
صراط مستقیم راهی است که انسان رابرای ادامه حیات آماده میکند.درحال حاضر که بیماری کرونا آمده است بسیارمهم میباشد.ویروس دریک طرف قرار گرفته وسیستم ایمنی بدن درنقطه دیگری قرارگرفته است.کسانی که سیگار می کشندومشروب میخورند سیستم ایمنی را ضعیف میکند . ورزش نکردن ، چاقی ، به سلامتی بدن بهاءندادن، دیر خوابیدن وبدخوابیدن سیستم ایمنی بدن راضعیف وانسان را آسیب پذیر ودچاربیماری میکند.خداوند وادیان هم همین رامیگویند که چیکارکنیم که درست وخوب زندگی کنیم .پیام اصلی انبیا ءهمین است . عدول ازاین قوانین یعنی خارج شدن از صراط مستقیم وکسی که ازصراط مستقیم خارج شود اولین کسی که آسیب میبیند خودشخص میباشد.درهمین دنیا هم آسیب میرسد وما نمیبینیم . بادید ظاهری میبینیم .
درسیستم الهی همه ی اعمال وکارهای مانوشته وثبت میشود.وقتی انسان خطا میکند خودنمی بیند ولی درصورپنهان ضبط میشود.حتی ذره ای اشتباه هم که درقرآن به آن اشاره شده است .خداوند نتیجه کاربد انسان راهرچقدرهم کوچک به خواهد رسانید . حتی جناب مهندس بیماری کرونا را نتیجه رفتارهای ما بازمین وطبیعت دانستند . ماهمه چیز رادرزمین نابود کردیم وخیال کردیم که زمین صاحب ندارد درصورتی که صاحب اصلی کره ی زمین خداوند بزرگ است وبیماری کرونا را مانند صاعقه ای که برکره ی زمین وارد شده دانستند وادامه ی زندگی به دوقسمت تقسیم میشود:یکی قبل ازکرونا ودیگری بعدازکرونا . انشالله همه ی ما این مرحله را به خوبی پشت سرگذاشته وقدر زمین وداشته های خودرا بدانیم.

سلام دوستان سمن هستم یک همسفر
اقای مهندس اول درباره کرونا گفته اند که سیگار الکل ومواد هم کرونا را تشدید میکند دوم صراط مستقیم است که اگر ما کار غیر اصولی انجام بدهیم گریبان خودمان را میگیرد چه دراین دنیا چه در اون دنیا  چرا برای این که اگر دور ورمان را خوب نگاه کنیم میبینیم که وقتی وارده طبیعت میشویم چه بلای سر طبیعت می آوریم چنگلها را اتش میزنیم اشغالها را همه جا میریزیم در بستر رودخانه ها ویلا درست کردیم .برای خاطر پول پرندگان را شکار میکنیم برای لذت خودمان به حق دیگران تجاوز میکنیم . به راحتی هم دروغ میگیم هم قسم میخوریم فساد میکنیم میگویم میخواهیم ازاد باشیم این کارا دیگر برایمان عادی شده فکر میکنیم این دنیا صاحب ندارد اصلا به فکر دیگران نیستیم   

سلام دوستان هانیه هستم همسفر
صراط مستقیم چیزی هست که انسان رابرای حیات آماده میکند که درطول حیات دچارمشکل نشود. این مرحله کرونا تست خیلی مهمی است. بیماری کرونا یک طرف قرارگرفته وسیستم ایمنی طرف دیگر.کسانی که سیگارمیکشند همه باعث میشود سیستم ایمنی بدن پایین بیاد،خارج شدن ازقوانین آسیبش به هیچ کس دیگری نمی رسد به خودشون میرسد دقیقاهم تواین دنیا،شخص میره دزدی ولی مانمی بینیم میگیم وضع مالی خوبی داره درصورتیکه درونش رونمی بینیم

 سلام دوستان اعظم هستم یک  همسفر لژیون نهم
صراط مستقیم چیزى است كه انسان را براى حیات آماده میكندكه در طول حیات گرفتار نشوندو پیام اصلى انبیاءاین است كه چطور زندگى كنیم و درست زندگى كنیم و خارج شدن از صراط مستقیم آسیبش در دنیا و آخرت به خودمان میرسد.ما فكر میكنیم زمین صاحب ندارد و زمین را نابود میكنیم و صدمه میزنیم ولى صاحب ان خداوند است وبا بیمارى كرونا ادامه حیات به دوقسمت قبل و بعداز كرونا تقسیم میشود و در كل یك صاعقه در كره زمین بوجود آورده و خیلى از افراد هم از بین رفتن ولى هنوز تمامى دانشگاهها نمیتوانند كارى انجام دهند و نمیگویند ما چیزى بلد نیستیم و ادعایمان را كم نمیكنیم ولى درنهایت خداوند چیز بد ندارد و به خیر ختم میشود .
اهریمنان و شیطان موجود تخیلى نیست وسیستم حیات بناى است كه دانایان در حال ترمیم و ساختآن بنا هستند و نادانان در حال تخریب آن ساختمان هستند و هر كس در جهت مخالف حقیقت حركت كندنیروى اهریمنى محسوب میشوند مثل انانیكه در جنگها زمین را نابود كردن براى رسیدن به قدرت وسیدن خودشان و بارها تكرار شد
و درصور پنهان وقایعى اتفاق میافتد كه بسیار قوى مى باشد و همه چیز در آرشیو طبیعت ضبط میشود وهمه نتیجه كردار خود رامی بینند
همه چیز به عهده ماست كه چه كارى انجام بدهیم و چه كارى انجام ندهیم واین توكل بخدا داشتن تكیه گاه محكم براى ما انسانهاست و انها كه ایمان ندارند تكیه گاه ندارند و اراده و عمل و با تفكر درست میتوانیم مهره هارو جابجا كنیم ودر حركت به پیروزى برسیم . مشروب میخورن،نخوابیدن،بد خوابی،دیرخوابیدن،همه باعث میشن سیستم ایمنی بدن پایین بیاد،خارج شدن ازقوانین آسیبش به هیچ کس دیگه نمیرسد به خود فرد میرسد و دقیقاهم تواین دنیا،شخص می رود دزدی ولی مانمی بینیم میگوییم وضع مالی خوبی دارد درصورتیکه درونش رانمی بینیم


سلام زهرا هستم همسفر
آقای مهندس تو این سی دی اول درمورد ویروس کرونا صحبت کرده اند که بالاخره این مسئله هم تمام میشود و طبیعتا کسانی که سیگار میکشندوبه مواد مخدر اعتیاد دارند از سیستم دفاعی ضعیفی برخوردارهستند.و اسیب پزیری این افراد در مقابل کرونا بیشتراست.و تمام انبیاء وتمام دینها میخواهند یک چیزی به مایاد بدهند و آن هم اینکه ما چطوری بتوانیم از زندگی خوبی برخوردار باشیم.کسی که از صراط مستقیم خارج میشود اولین اسیب پذیری را به خودش میزند.هم این دنیارا برای خودش سخت و دشوار میکند و هم دنیای اخرت خودش را.و در مورد خسارات و ویرانی هایی که انسانها به کره زمین وارد میکنند،که جنگلهاو رودخانه هاراویران میکنند.مهندس میفرمایند: که این کره زمین صاحب داردو هر اتفاقی که در هستی می افتد دلیلی داردوما نمیتوانیم جلوی این اتفاقات را بگیریم ولی باید درسهایی از این اتفاقات بگیریم.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرسمیه لژیون یک سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 11:58 ب.ظ
تشکرازخانم نرگس عزبزوتمامی رهجوهای عزیزشون
همسفر فاطمه کمک راهنمای لژیون هشتم دوشنبه 8 اردیبهشت 1399 11:43 ب.ظ
خداقوت به خانم نرگس عزیز واعضای لزیون نهم
همسفرنرگس کمک راهنمای لژیون نهم یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 07:11 ب.ظ
عالی بود خدا قوت خدمت عزیزان
همسفر اعظم کمک راهنمای لژیون یکم پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399 06:41 ق.ظ
خدا قوت به همه عزیزان
همسفر فاطمه لژیون یکم سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 11:56 ب.ظ
مشارکت همه دوستان عالی بود خدا قوت
سپاس و تشکر از عزیزانی که خدمت گزار هستند
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic