سوالات کتاب 60درجه از صفحه 200 - طراح : همسفر افسانه
چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت 11:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


نمونه سوالات کتاب 60درجه از صفحه 200الی آخر

1-در درمان اعتیاد جهشهای بزرگ وحرکتهای سریع چه عواقبی را به دنبال دارد؟ باعث مختل شدن کار جسم و همچنین مختل شدن کارهای روزانه وروندعادی زندگی می شود.                                     
2- در نوشتار جلودار واقعی ،.... بسیار ، سبب قدمهای محکم می شود. (امیدواری)                         
3-در نوشتار جلودار واقعی ، قله و فتح آن چندان اهمیتی ندارد، اما ..... درآن مکان گذاشتن مهم است . (نشانی از خویش ).                                                                                                  
4- جمله "انسان باید پایه های مالی خود را محکم کند البته از طریق وراه درست و صحیح " مربوط به کدام  نوشتار است ؟ و از کدام استاد؟ جلودار واقعی – ازاستاد سردار                                             
5-نظر عام درمورد عقل معتادان چیست ؟ معتادان عقل ندارند ویا کم عقل هستندویا عقل آنها از بین رفته است.                                                                                                                    
6-در نوشتار بی عقلی معتادان به گفته مولانا چه چیزی عقل رابدنام کرده است؟ عقل جزئی                        
7-چه موقع انسان وارد وادی نفس مطمئنه میشود؟ وقتی خواسته های غیرمعقول حذف شود.                   
8- حس اولین شروع به کارانداختن قوه عقل است.حس .... وعقل ..... آن .(نام کتاب – مطلب آن)               
9-......... میتواند مانند یک فضا پیما در کائنات ، حرکت کندو مثل یک خبرنگار برای سیستم عقل مطلب بیاورد. (حس خارج از جسم )
10-یکی از منابع اصلی که اطلاعات را به عقل میرساند،چیست؟ حس
11- از نظر کنگره 60عقل معتادان سالم است وآنچه اشکال دارد........... و ..............است.
نمیتواند جلوی نفس و خواسته های خود را بگیردو حس او به هم ریخته است.
12-روح چه جیزهایی نیست؟ قابل جمع بستن نیست- روح ویژگی است که فقط به انسان داده شده است .روح به حیوان داده نشده است ولی به حیوان نفس و حس و عقل داده شده است.
13-صورآشکار انسان چیست؟ بخشی از وجود انسان که میتوان دید مثل جسم انسان و سایر اعضای آن
14- صور پنهان انسان چیست ؟ بخش هایی را که نمیتوانیم با چشم ببینیم مثل عقل، نفس ، روح و حس
15-نام های دیگر صور آشکار انسان چیست؟ جسم – بیرون – شهر – کالبد اول
16- نامهای دیگر صور پنهان انسان چیست؟ روان – درون – وجودیا کالبد دوم .
17-چرا آقای مهندس درپله یک گرم 15روز با اینکه این مقدارمواد بسیار ناچیزاست ولی آنرا ادامه میدهد؟ چون هم انسان را سرگرم میکند و هم به سیستم های جسم فرصت کافی برای بازسازی دوباره خود میدهد.
18- تفاوتهای  تخریب بمب اتمی با تخریب مواد در چیست؟  بمب اتمی یکباره ویران میکند ولی مواد به تدریج و طی سالیان سال باعث تخریب میشود. تخریب مواد از تخریب بمب اتمی بیشتر است.
19-آغاز بارگیری باراندازهای طبیعت چه زمانی است ؟ نیمه زمستان
20- ..... از طبیعت سالم و مساعد است . (زایش)
21-مصرف چه داروهایی توصیه نمیشود؟ مصرف داروهای عادت آور و هر نوع دارویی که تعادل حیات را برهم بزند.
22-فرق قرص های آرام بخش با تریاک ، هروئین و مرفین چیست؟ تریاک و هروئین و مرفین ریشه گیاهی دارد و قرص های آرام بخش ریشه شیمیایی دارد. داروهای شیمیایی را در همه جا و در حضور همه میتوان مصرف کرد و محل فروش آنها داروخانه ها و کنار خیابان است .
23- در روانپزشکی عکس قضیه سوارکار و اسب صادق است ، این جمله چه مفهومی دارد؟ یعنی به جای توجه به روان (سوارکار) که مشکل دارد جسم ( اسب ) را درمان میکنند.
24- تریاک که دارو بوده است ، وقتی به صورت .... استفاده شود ،آنوقت میشود، مواد مخدر.(همیشه مصرفی)
25-چرا پیدا کردن راه صحیح در روانپزشکی سخت تر از علوم دیگر است ؟ چون با صور پنهان انسان سرو کار دارد که با چشم مسلح و غیر مسلح دیده نمیشود.
26-در چه صورتی انسانها در پایان یک نقطه و آغاز نقطه دیگر ، میتوانند بدون ترس به بلندترین سلسله جبالها، راه یابند؟ وقتی تفکر و اندیشه داشته باشند.
27-درنوشته میزان دانایی، چه چیز دلیل بارزی بر نادانی فرد است؟ اشتباه کردن، چه عمدی وچه سهوی
28- میزان دانایی به چه چیزی است ؟ انسانی اندیشیدن .
29- میزان دانایی به چه چیزهایی نیست؟ سواد – تمدن و لباس پوشیدن
30-در نوشته کلید شهروجود، با چه جیزی انسان میتواند دارای بالهای قوی شود و به نقاط غیر ممکن پرواز کند؟ در راه یزدان قدم نهادن .
31-نشانه های رهایی اقای مهندس چه بود؟ تصویر غسل در صحرا توسط باران –مسئله درخت پوسیده بود که از بین رفته بود و برفها و یخها که کاملا آب شده بود.
32- تاریخ رهایی آقای مهندس را بنویسید؟ 15/9/1376ساعت 1بعد از ظهر
33- غول و هیولای اعتیاد به چه چیزی تشبیه شده است؟ کرکسی با جثه عظیم و خوفناک
34- چگونه میتوان غول و هیولای اعتیاد را به زانو در آورد؟ وقتی از راهش وارد شویم و به دو نیروی عظیم عقل و ایمان متکی باشیم.
35- دو مورد که آقای مهندس را در راه درمان اعتیاد به سرافرازی رسانید را بنویسید؟ عشق و ایمان به سردار و خداوند.
36- دوره نقاهت بعد از رهایی از بیماری اعتیاد چقدر است ؟ حدود یک فصل یا سه ماه
37- چرا برای بیماری اعتیاد ، پس از درمان ، دوره نقاهت قائل میشوند؟ برای کسب قدرت و انرژی در حد اعلای خودش.
38- شرح مختصری از تصویر غسل در صحرا از کیست؟ سردار
39- در تصویر غسل در صحرا ، انسانهایی که از فرهنگهای مختلف لباس سفید می آورند به نشان چیست؟ پاکی
40-هر قدر به .... نزدیک بشوید، شناخت خویش را تکامل خواهید بخشید. (رحمت الهی )
41- در نوشتار "رنگ لباس در مهمانی " اسب سفید که یک نیروی انواری است چه میگوید؟عنان زندگی خود را بدست گیرید.
42- درنوشتار"رنگ لباس در مهمانی " عنوان شده، اداره یک کشور نیاز به چه چیزی دارد؟ پیش نویس و زمامداران با کفایت.
43-در نوشتار "فرق نگاه " استاد رعد میگویند، آنچه من در تنهایی آموختم برابر با چیست؟ برابر با همه دوران حیات درزمین بود.
44- در نوشتار "فرق نگاه " استاد رعد میگویند: در دیدن با عین و بدون عین، فرق ... است از ..... (جزئیات – کلیات)
45- چرا پس از پایان سفر جسم وروان مصرف کننده دیگر مایل به استفاده از مواد نیستند؟ چون احساس نیاز نمیکندو ترمیم وبازسازی شده است.
46-چه چیزی باعث میشود بیماری اعتیاد باعث نابودی انسانهای زیادی شود؟عدم شناخت بیماری اعتیاد و اینکه فکر میکنند بیماری مرموزی است.
47-در نوشتار شرط بندی ازاستاد سیلور،پرچم زرد به فرموده استاد نشان چیست؟ نشان محبت و دوستی ژرف.
48-این جمله از کیست؟"شما به لطافت بنفشه هایی که دزدانه سر از ابرهای برفرش زمین آرمیده اند ، سر بدر آورده اید" ؟ لیدی جونز
49_ جمله زیبای لیدی جونز"شما به لطافت بنفشه هایی که دزدانه ، سر از ابرهای برفرش زمین آرمیده اند، سر بدرآورده اید" بیانگر چیست؟ راه و مسیر ما و مبارزه ما در راه بیماری اعتیاد بوده است.
50-در نوشتار"شرط بندی" کسانی که سفر درمان را در کنگره انجام بدهند به چه چیزی تشبیه شده اند؟ مرغی که از سخت ترین طوفانها می گذرد و در بالای ابر و طوفان حرکت می نمایدو آن مرغ جز عقاب چه میتواند باشد؟
51- کسی که در کنگره طی درمان در یک مبارزه حساب شده خود و شخصیت زدیده اش را پس بگیرد تبدیل به چه چیزی میشود؟ فولادی آبدیده که کمتر در مسیر زندگی اشتباه میکند.
52- مشکل عمده افراد بیمار مواد مخدر،..... است .جسمی
53-.... تجلی نور خداوند است در وجود انسان . (ایمان)
54- تصاویر کتاب 60درجه برای چیست؟ برای آن است که آن تصاویر بر وجود اشخاص بسیار مفید است و برای کسانی که با خودپیمان خداونده نموده اند اثر نیکویی خواهد داشت.
55- تپه ها در تصویر شماره 6 کتاب 60 درجه نشان چیست؟ مطالب گفته شده در مورد عموم آزاد شدگان از میان نیروهای اهریمنی است.
56- در نوشته بهترین راه ، ما برای چه چیز پا به حیات نهاده ایم ؟ خدمت و آموزش
57-......، صوت بسیار معنی دار است.(موسیقی )
58-آغاز بارگیری باراندازهای طبیعت .... است.(نیمه زمستان)
59-کسی که از منطقه 60درجه زیر صفر عبور کرده و خودش را پس بگیرد به گفته استاد سردار به چیزی تشبیه شده است؟ کسی که از اقیانوس عبور کند وپایش خیس نشود.
60- در نوشتار حکم قاضی، با چه چیزی میتوان به هر گوشه ای از جهان حال ، رفت و بدون مشکل برگشت؟ عقل سالم و تفکر درست.
61-در نوشتار حکم قاضی ،استاد سردار میگویند چه چیزی سرنوشت آنچه انسان انجام میدهد را تعین میکند؟حرکت بسیار بجای شما
62- نوشتار " کشتی های حمال" از کیست؟ استاد سیلور
63-در نوشتار کشتی های حمال، آغاز حرکت از .... شروع میشود.بارانداز
64-به هم ریختن شهر وجودی در فصل .... است  و نظم انظباط در .... (تابستان_ برگ ریزان )
65-در نوشتار اسلحه حق از سردار، اسلحه وگلوله ای که از تفنگ جاری میشود چیست؟ اسلحه قدرت و توان در بیان حق است و گلوله سخنی است که از دهان خارج میشود.
66-در نوشتار اسلحه حق از استاد سردار، این جمله از کیست؟ ما که درخت خرما نداشتیم به آن صورت که از آن بالا برویم ، اما در اسارت و در فرار، یاد گرفتیم که بعضی وقتها به درخت خرما پناه ببریم. (دین دستور)
67-در نوشتار اسلحه حق ، سلاح ،هرچه باشد اگر بکار نبرید... میزند. (زنگ)
68- از کدام قانون در همه امور حیات خود استفاده میکنیم؟ قانون دوازدهم ، در آخر امر، امر اول اجرا میشود.
69-چرا در مورد بیماری اعتیاد،قانون دوازدهم که میگوید در آخر امر ، امر اول اجرا میشود، را در نظر نمی گیریم؟ چون ازساختارهای جسم اطلاع نداریم.
70- قانون سیزدهم را بنویسید؟ خویش خویش ، بیگانه باشد. اگر خویش را خویش نداند.
71- طبق قانون سیزدهم اگر بین افراد خانواده پیوند محبت برقرار نباشد، آنها جز..... و .... چیز دیگری نیستند.(الفاظ و ظروف تهی )
72- در درمان اعتیاد در مرحله نخست ، باید تمام نیروها بکار گرفته شود تا .... ترمیم شود.(جسم)
73-فصل بهار را میتوان ، فصل ....   نامگذاری نمود. (فصل زایش طبیعت)
74- درنوشتار"تولدها شبیه هم هستند"انجام راه درست و کامل، انسان را به.. نزدیک میکند.(انوار الهی )
75- شکل و شمایل جسم، ...... هستندو حس و صوت و نور ، صور ... محسوب می شوند. 0(صور آشکار_ صور پنهان)
76-شرح تصویر شماره هفت، عبور دوم، از کیست؟ استاد سیلور
77- در تصویر شماره هفت ، تابش شدید خورشید برروی برفها و انعکاس آن بر چهره انسان و تحمل ننمودن شدت نور، سنبل چیست؟ دشواری راه
78-در تصویر شماره 7 اتومبیل و راننده اتومبیل ، نشان چیست؟ اتومبیل نشانه برون یا جسم ماست و راننده اتومبیل نشانه درون ما یا روان ماست.
79- در تصویر شماره هفت ، تابش خورشید نشانه چیست؟ بیداری نیروهای درون یا بالارفتن عقل و ایمان است .
80-در تصویر شماره 8 ، درخت و کوه چه حالتی را نشان میدهد؟ حالبت بین مرده و خاک
81- در نوشتار روزنه موجودیت ، چرا استاد رعد به آقای مهندس میگویند"شما خود، خطابه زنده اید و غرش رعدو برق الهی شهر شما راویران نخواهد کرد"؟ زیرا این بنا را برای کسانی نهاده اید که از حلقه تاریکی به روشنایی رهسپار خواهند شد.
82-در نوشتار روزنه موجودیت ، وجود چه کسانی مانند غرش رعد خواهدبود؟ رها یافتگان
83-قسمتهای منفی درون انسان شامل چیست؟ خواسته ها و تمایلات غیر معقول نفس
84-کرکس عظیم الجثه با پنجه های خوفناک ، تمثیل چیست؟ اعتیاد
85- شهر ووجود تمثیل چیست؟ شهربیمار و وجوددرون بیمار .
86- جادوگرخفته تمثیل چیست؟ خواسته های غیرمعقول نفس یامیل به مواد مخدر
87- غرش رعد واجساد مردگان تمثیل چیست؟ غرش رعد ، ندای بیماری و اجساد مردگان ، تمثیل اینده نزدیک بیماراست.
88-طوفان درون وجنگ درون شامل چیست؟ عقل ، نفس ، روح ، حس یا کالبددوم وسایه هاست.
89-غرش رعد و برق در صحرای سوزان و ابرهای تیره نشانه چیست؟ قدرت الهی و رحمت
90- هوس چیست؟ یک مهمان ناخوانده و یا یک جرقه است که در ذهن انسان زده میشودو آنقدر سریع است که فرد فرصت نمیکند جلوی آنرا بگیرد.
91- تصویرروی جلد وپشت جلد کتاب 60درجه ازکیست؟ تصویرروی جلد ازاستاد سردارو تصویرپشت جلد از استاد سیلور یا عقاب سفید است.
92- عقاب سفید پشت کتاب 60درجه نشان چیست ؟ بدست آوردن قدرت و توانایی
93-چه زمانی انسان به فرمان عقل نزدیک میشود؟ وقتی خودشیدایی مستان را از درون خود به بیرون براند.
94- تصویر روی کتاب 60درجه نماد چیست؟ قدرت خداوند
95- عقاب سفید مظهر چیست؟ قدرت و رحمت نور خداوند
96- استفاده از الکل توسط مسافر طی سفر اول و سفر دوم به چه چیزی تشبیه شده است؟ برای رشد جوانه های گیاه به جای آب با نفت آن را آبیاری کنیم.
97- چرا خوردن الکل بعد از درمان اعتیاد مانند سم است ؟ چون ساختارهای جسم را که به تازگی مرمت یافته است را به نابودی می کشاند.
98- انسان بیماریها را چگونه درک میکند؟ از درد ناشی از آن
99- نام دیگر سیستم ضد درد بدن چیست؟ آنالژزی
100- کدام هورمون میتواند باعث ترشح انکفالین شود؟ سرتونین
101- با ..... سیستم های بدن به عملکرد اولیه خود بسیار نزدیک میشوند.(برنامه ریزی مناسب)
102- چرا اگر یک مصرف کننده مواد مصرف نکند درد را از افراد عادی بیشتر احساس میکند؟ چون بدن او انکفالین ترشح نمیکند.
103- چند نوع ماده شبه افیونی در سیستم عصبی است ؟ 12نوع
104- کدام هورمونها در سیستم ضد درد دخالت دارند؟ انکفالین و سرتونین .
105- سیستم ضد درد یا آنالژزی از چند قسمت تشکیل شده است ؟ سه قسمت – ناحیه خاکستری دورقناتی – هسته ی سجافی بزرگ و کمپلکس مهار درد.

تایپ و تظیم از همسفر افسانه لژیون هفتم .
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفرزهرالژیون هستم جمعه 17 آبان 1398 09:52 ب.ظ
ممنون ازخانم افسانه بابت زحمات بی دریغشون
شبنم لژیون ۲ جمعه 10 آبان 1398 07:34 ب.ظ
خدا قوت خانم افسانه
همسفر سامره لژیون هشتم جمعه 10 آبان 1398 12:22 ق.ظ
سپاس و خداقوت
آزاده لژیون هفت پنجشنبه 9 آبان 1398 12:05 ب.ظ
سلام ممنون
معصومه همسفر لژیون یکم پنجشنبه 9 آبان 1398 12:02 ب.ظ
خداقوت خانم افسانه
همسفر سمیه(لژیون پنجم) پنجشنبه 9 آبان 1398 08:26 ق.ظ
ممنون خانم افسانه عزیز.خداقوت.امیدوارم برکت این خدمت در زندگیتون جاری باشه.
همسفر کاترین لژیون هفتم پنجشنبه 9 آبان 1398 12:28 ق.ظ
سلام افسانه خانم ممنون از زحمات شما خدا ق
همسفر ملیحه لژیون۶ چهارشنبه 8 آبان 1398 11:59 ب.ظ
سلام خانم افسانه خداقوت
همسفر جمیله لژیون ۶ چهارشنبه 8 آبان 1398 07:03 ب.ظ
ممنون خانم افسانه عزیز خسته نباشید
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات