سوالات سی دی کابوس 1و 2 --- طراحی سوالات از همسفر افسانه لژیون هفتم
چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت 09:59 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


نمونه سولات سی دی کابوس 1و2
سوالات کابوس 1
1-چرا شربت اوپیوم باید خالی خورده شود؟ چون باید روی زبان ریخته شود  تا سریع جذب شودو اثر کند.
2- چرا حساس ترین عضو بدن زبان است ؟ چون دارای سنسورهایی است که سریع اطلاعات راجذب و به مغز میفرستد.
3- خوردن قرص برای از بین بردن کابوس شبیه چیست؟ شما خانه را جاروکنی وآشغالها را زیر فرش بریزید.
4- بهترین مثال برای روشن شدن کابوس چیست؟ کره زمین
5- سپر دفاعی کره زمین چه نام دارد؟ لایه اوزون
6- لایه اوزون زمین را در برابر چه چیزهایی محافظت میکند؟ اشعه ماوراء بنفش ، گازهای سمی، ورود خرده سنگها ، شهاب سنگها
7- اگر از صور آشکار انسان آگاهی داشتیم چه بیماریهایی را درمان میکردیم؟ کلیه بیماری های جسم مثل سرطان
8- اگر به صور پنهان انسان پی میبردیم چه بیماریهایی وجودنداشت ؟ بیماریهای روحی و روانی .
9- سپر دفاعی انسان چیست وشکل آن چگونه است ؟ چرا ؟ هاله – تخم مرغی شکل است چون انسان به طرف ارتفاع رفته است و گرد نیست.
10- سوراخ شدن لایه اوزون باعث چه چیزی میشود؟ اشعه ماورا ء بنفش وارد زمین بشود وشرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر کند.
11- چه چیزهایی لایه اوزون انسان را سوراخ و خراب میکند؟ بیماریهای جسمی و افکار منفی و استرس.
12- چه چیزی بیشترین تخریب را روی لایه اوزون انسان می گزارد؟ مواد مخدر
13- تخریب لایه اوزون انسان چگونه خود را نشان میدهد؟ کابوس شبانه
14_ چه چیزی به فرموده آقای مهندس در سی دی کابوس ، در شکار گوهر جان، گوهر جان آدمی را میگیرد؟ مواد مخدر
15- کدام ماده مخدر بیشترین تخریب راروی هاله انسان دارد؟ قرص ، شیشه ، کراک
16- وقتی هاله انسان تخریب شدن چه اتفاقی می افتد؟ شیاطین و جن و روح میتوانند وارد انسان شوند.
17-  چرا خیلی چیزها را ما نمیتوانیم ببینیم ؟ چون دستگاههای گیرنده ما محدود است و تنها برد خاصی رامیتواند ببیند.
18- چرا بویایی انسان را خداوند خیلی قوی قرار نداده است ؟ چون بتواند آرامش و تعادل داشته باشد.
19- منظور از عدول از قانون در جمله " وقتی فرد از قانون عدول کرد دیگه نمیشه کاریش کرد" چیست؟ نقض قانون و شکستن آن
20- به فرموده آقای مهندس درسی دی کابوس ، چه کسانی از قانون عدول کرده اند؟ مصرف کنندگان مواد مخدرکه هاله خودرا خراب کرده اند.
21- اگر بخواهیم لایه اوزون انسان را درست کنیم باید چه کاری انجام بدهیم؟ باید روی برنامه باشی ، صبر کنی
22- برای مصرف کنندگان چه ماده مخدری به فرموده آقای مهندس در سی دی کابوس ، مالک جسم کس دیگری است ؟ مصرف کنندگان شیشه
23- یکی از کارهایی که ما در متد دی اس تی انجام میدهیم .... است . بازسازی لایه اوزون
24- کسی که یک بار کابوس می بیند ، علتش چیست ؟ مطالبی که درون فردوجوددارد و از عمق به سطح آمده است.
25- تنهاچیزی که لایه اوزون انسان را تعمیر میکند ، چیست؟ تزکیه وپالایش و تصفیه .
26- ویژگی انسانهای وابسته به دنیا چیست؟ ازگرفتن خوشحال میشوند.
27- ویژگی انسانهای وابسته به اخرت چیست؟ از چیزی دادن خوشحال میوند
28-انسانی که از بخشش خوشحال نمیشود علتش چیست؟ تزکیه نشده است .
29- انسانی که در پالایش به مرحله خوبی رسیده باشد چه ویژگی هایی دارد؟ صبوراست ، ازحرف دیگرانناراحت نمیشود. توقع زیادی نداردو زود از کوره در نمی رود.
30- چرا در سفر دوم کابوسها کم میشود؟ چون هاله درست شده است .
31- تاثیر داروهای عادت آور برجسم و روان  چیست؟ سیستم ایکس وبیوشیمی رواز تعادل خارج میکند و هماهنگی بین ناقلهای عصبی و نوروترانسمیترها را بهم میزندوغدد تغییرمیکند.ووقتی بالانس به هم خورد روی جسم وروان اثر خودرا نشان میدهد.

سوالات سی دی کابوس 2
1-دوچیز که آقای مهندس به آن لبخند میزند چیست؟ اول آدم روشنفکری که 4تا کتاب یا مطلب خونده و منکر خدا و همه چی میشه و دوم کسی که دست به هر ضد ارزشی میزنه و در جهت ضد دین و بی خدایی حرکت میکند و فکرمیکند دیندارترین مردم است .
2- در سی دی کابوس دو ، چه کسانی به زباله ها تشبیه شده اند؟ کسیکه درجهت  ضد دین وبی خدایی حرکت میکند و هر وعده نمازش رو سروقت میخونه وفکر میکنه دیندارترین مردم است .
3- روشنفکران این قضیه را مطرح کردند که دین ... جوامع است .(افیون)
4- بی دینی چیست؟  مرگ جوامع ،  انزوال جوامع ، بی محبتی جوامع ، بی مسئولیتی جوامع و مرگ تدریجی جوامع است .
5- چرا اکثر مردم مطالب قران را قبول ندارند؟ چون فکر میکنند دروغ است و این جزئیات مطرح شده برای آینده است .
6- اضلاع مثلث حیات یا زندگی را بنویسید؟ بهشت ، جهنم و برزخ
7- چرا آقای مهندس اعتقاددارندکه بهشت وجهنم در این دنیا هم وجوددارد و جاری است ؟ چون خداوند سریع الحساب است.
8- .... یکی از نمایشنامه های جهنم است . (کابوس)
9- چه انسانهایی دچار کابوس میشوند؟ انسانهایی که از تعادل خارج شده باشند .
10- چه انسانی از تعادل خارج شده است ؟ کسی که از قوانین و فرامین الهی سرپیچی کند.
11- آیا اگر علت کابوس ژنتیکی باشد باز هم میتوانیم بگوییم خود فرد باعث بوجود آمدن آن شده است ؟ بله ، چون زندگی ما از الست شروع شده است .
12- چه موقع کابوس قطع میشود؟ وقتی مواد مخدر قطع شود.
13- چرا میگویند از مواد مخدر دوری کنید که عملی شیطانی است ؟ چون باعث میشود که فرد دچار کابوس شودودر جهنم قرار بگیرد.
14- پیام کل ادیان برای انسانها چیست؟ ای انسان اگر از قوانین و اصول خارج شوی وارد جهنم میشوی .
15- در این دنیا،  بدترین جهنم برای چه کسانی است ؟ چرا؟مصرف کنندگان مواد مخدر- می ترسند بخوابند چون کابوس می بینندو میترسند از خواب بیدار شوند چون کوهی از مشکلات برایشان است .
16- چرا خداوند گاهی ممکن است بندگانش را به حال خود رها کند؟ تا بتونن فکر کنن و خودشون رو پیدا کنن.
17-چه موقع شاگرد صدای پای استاد را می شنود؟ وقتی آماده باشد.
18-در سی دی کابوس ، استادان آقای مهندس علت اینکه واضح با آقای مهندس صحبت نمیکردند را چه چیزی عنوان میکنند؟ نداشتن ایمان
19- سرنوشتها با ..... رقم میخورد.( با خواست اشخاص)
20- سرنوشت دنیای انسان دست .... و سرنوشت آخرت انسان دست .... است . (آخرتت ، دنیایت).
21- دنیا مزرعه آخرت است یعنی چه ؟ سرنوشت آخرتت در این دنیا رقم میخورد.
22- علت اینکه یک نفر در این دنیا درگیر اعتیاد میشود ، چیست؟ خواست خودش
23- انسانهایی که به هیچ کس امیدی ندارند ومیخواهند درون خودشان باشند به چه چیزی تشبیه شده اند؟ صخره گلی که درون خودش ریخته است.
24- گاهی صحنه های خواب و کابوس از .... هم واقعی تر است . بیداری
25- کابوس دیدن جزو صور... انسان است . پنهان
26- ... و .... انسان بقا دارد و از بین رفتنی نیست. روح و نفس .
27- چه موقع کابوسها از بین میرود؟ وقتی از ضد ارزشها دوری کنی و بطرف ارزشها حرکت کنی .
28- راه درمان کابوس چیست؟ اصلاح است ، اصلاح متد و روش زندگی .
29- انسان چه موقع از کابوسها نمیترسد؟ وقتی تزکیه شود و از ضد ارزشها به طرف ارزشها حرکت کند.
30-طبق سی دی کابوس ، انسان چه موقع جنگجوی لایق میشود؟ وقتی با کابوسها مبارزه کند.
31- طبق سی دی کابوس ، آغاز نبرد ، نبرد با .... است . بدی ها
32- اگر بخواهیم از زندگی لذت ببریم باید چه کنیم؟ باید قوانین الهی را رعایت کنیم.
33-  دین یعنی چه ؟ روش ، آئین و راه و رسم .
34-هدف خداوند از خلقت انسان چه بود؟ یادگرفتن مطالب و زندگی کردن
35- اگر قوانین الهی را رعایت نکنیم چه اتفاقی می افتد؟  دچار مشکلات میشویم تا درس بگیریم و اصلاح بشیم ودر صراط مستقیم قرار بگیریم.
36- چرا فرشتگان با خداوند برای خلق انسان مخالفت کردند؟ چون میگفتند انسان فساد و خونریزی میکند.
37- خداوند در جواب فرشتگان چه گفت؟ من میدانم چیزی را که شما نمیدانید.
38- خداوند چه چیزی رادر خلق انسان میدانست که فرشتگان نمیدانستند؟ آموزش انسانها و اینکه انسانها بدی را ببینند تا خوبی را درک کنند.
39- اگر یکی از نیروهای خیر و شر حذف شود چه اتفاقی می افتد؟ زندگی مفهوم خود را ازدست میدهد.
40- شکست و پیروزی در جنگ با شیطان به دست چه کسی است ؟ خودانسان .
41- چه موقع شیطان به انسان حسادت میکند ؟ وقتی که انسان درست عمل کند و قلب و دل انسان مثل ملائکه شود.
42- اگر میخواهیم از جهنم خارج شویم باید چکار کنیم؟ باید از ضد ارزشها دوری کنیم و به طرف ارزشها حرکت کنیم.
43- ورود به بهشت و جهنم مستلزم چیست؟ عبور از برزخ
44- چه انسانهایی در زندگی دنیا در برزخ قرار دارند؟ انسانهای خنثی که نه کار خوب میکنند و نه کار بد.

تایپ و تنظیم از همسفر افسانه از لژیون هفتم .

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: آزمون داخلی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر سمیه(لژیون پنجم) پنجشنبه 9 آبان 1398 08:17 ق.ظ
خداقوت خانم افسانه عزیز.موفق باشید
همسفر اعظم کمک راهنمای لژیون یکم پنجشنبه 9 آبان 1398 12:10 ق.ظ
سپاس از زحمات بی دریغتان خانم افسانه عزیز
موفق باشی عزیزم
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic