خلاصه سی دی حقه نفس 1
یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 09:36 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


سلام دوستان افسانه هستم یک همسفر از لژیون هفتم
انتقال صفات در انسان تابع فعل است وتابع فاعل نیست ودر برخورد با بچه ها و آموزش دادن خیلی مسئله مهم است.
وقتی یک نفر دانشگاه قبول میشه و من خوشحال میشوم آنچه درون خود انسان است میگوید تو دانشگاه رفتن و علم آموختن را دوست داری پس ما کاری میکنیم که اگر توبخواهی به آن برسی....
 چون در وادی 14است که هستی بر اساس عشق ومحبت بنا شده است وقتی من چیزی را دوست داشته باشم و محبت به آن داشته باشم آن ویژگی یا صفت به من منتقل میشود.اگر کسی ازدواج کرد وخوشبخت شد ومن ناراحت شدم صورپنهان میگوید توخوشبختی وازدواج را دوست نداری پس این صفت به تومنتقل نمیشود به همین دلیل میگوینداز هر چی بدت بیاد سرت میاد . انسان باید با خودش صادق باشد واگر از خوشحالی دیگران ناراحتی این نشان این است که یک بیماری بد وخطرناک در تو است وتو چقد در تاریکی هستی وعواقب بدی درانتظار انسان است. چون ازهمه ناراحتی های دیگران که خوشحال میشود همه آن بدبختی ها سرش می آید . در اینجا ما هرچی تلاش کنیم به نتیجه موثر و خوب نمیرسیم .آدمها موفقیتها وشکستهای خود را مرتبط با یک سری مسائل مثل جامعه و خانواده میدانند .
قانون چشمه یا دیوژانس: اگریک نقطه ای در فضا وجود دارد اگر این نقطه بخواهد تابش به محیط داشته باشد و مثل چشمه بجوشد و به محیط اطراف چیزی منتقل کند هیچ ارتباطی این قضیه تابش یا سیاه چاله بودنش با بارهای منفی ومثبت اطرافش ندارد . مهم نیست حتی دورآن همه قطبهای منفی عالم باشد و هیچ تاثیری روی اینکه اون نقطه بخواد بتابد ندارد . فقط میزان بار موجود در آن نقطه یعنی فقط چگالی نقطه معلوم میکند که آن نقطه سیاه چاله یانقطه تابنده باشد.اگرآن نقطه خودماباشیم اینکه من موفق شوم یا نشوم هیچ ارتباطی با آدمهای اطراف من و جامعه ندارد .
نتیجه این قانون جالب است.وقتی اون نقطه که انسان است و شروع به فکر میکند واندیشه اش مثبت است فکرش یک خط ایجاد میکند وشروع به جذب بارهای مثبت اطراف میکند وبارهای مثبتی که از  سیستم وارد میشود وآن نقطه چکالی بار مثبتش بالا رفت مثل ستاره میدرخشد و به محیط اطراف انرژی مثبت میدهد.وقتی افکار منفی است ،من روی منفی ها متمرکز میشوم وبارهای منفی را جذب میکنم . حتی اگر افکار من در ابتدا مثبت باشد ولی به مرور طی چند ماه و یا چند سال من تبدیل به یک نقطه باچگالی با بار منفی که حال بد و انرژی منفی به اطرافیانم میدهم ،میشوم فرق محیط خوب یابد این است که محیط وقتی منفی باشد پیدا کردن بارمثبت سخت است و جامعه یا خانواده یا سیستم که مثبت است جذب مثبت ها بیشتر است . برای اینکه انسان بخواهداز جامعه ای که مثبت هایش کم است برداشت کند باید بیشتربگردد تا مثبت ها را پیدا کند وتلاش بیشتر بایدبکند وباید بتواندبر َآن جاذبه منفی محیط هم غلبه کند .  در یک جامعه مثبت با یک مثبت کم میتوان به مثبت ها بیشتر فکر کردو درگیری هم کم کند ولی در یک جامعه ی منفی انسان باید ویژگی های مثبت زیادی را در خود پرورش دهد مثل صبر وگذشت .اگرانسان بتواند در جامعه ای که بارهای منفی آن زیاد است بتواند تعادل برقرار کند وبه مثبت ها توجه کند تبدیل به انسانی میشود که خیلی رو خودش کار کرده و این فرد اگر کشور دیگری برود خیلی رشد میکند .
مسائل منفی را نباید هر روزعنوان کرد، باید برای حل آن اگر میتوانی کاری انجام بدهی . اگر کسی درعمل به قانون چشمه اشراف داشته باشدمیفهمد موقعیت او تابع خودش است ومحیط در وهله ی دوم قراردارد ولی کسی که جهل دارد محیط به او افکار خود را تحمیل میکند ولی کسی که آگاهی و دانایی دارد انتخاب میکند که چه چیزی را از محیط برداشت کند.
وقتی کسی میخواهد موقعیت خودرا تغییر دهد مثلا ساکن است ومیخواهدحرکت کند،یا برعکس، بایک مقاومت شدید روبرو میشود ولی نباید ناامید شود وباید مطمئن باشد بعد ازاین مقاومت به تغییر میرسد .مثل ماشینی که یک دفعه ترمز میکند وسرشما شدیدا میخواهد به شیشه برخورد کند ولی بعد یک اتفاق خوب می افتد و آن اینکه تصادف رخ نمیدهد.
حقه چیست ؟ چیزی که دروهله ی اول به نظرنمی رسد چیز اشتباه یا بدی باشد ولی اگر دقت کنی متوجه میشوی کاسه ای زیر نیم کاسه است . عقل در جهت درستی سعی میکند فرمان صادر کند .عدل ترازویی است که تفکر و عدالت در آن است خیلی وقتها پیش می آید عقل اشتباه میکند که علتش یا آلوده شدن حس است یا اشتباه بودن اطلاعات . حقه های نفس ،چرا میگویند نفس؟ چون نفس خواسته دارد و برای اینکه به خواسته خودش برسد اگرخواسته خودش راصاف و پوست کنده بگوید عقل تبعیت نمیکند ولی نفس با یک شکل زیبا وارد میشود و از حقه استفاده میکند و حقه خیلی موقع ها ظاهر زیبا دارد. شکسپیرمیگوید هیچ تقدسی یا کار زشتی اتفاق نمی افتد در جامعه یا درون انسان ،مگر اینکه لباسی از پاکی و تقدس و منزه بودن در خودش در بر گرفته باشد . هر فنی در کشتی یک بدل دارد واگر کشتی گیری بدل ان را بلد باشد میتواند وقتی حریف از یک فن استفاده میکند همانجا از بدلش استفاده کند و حریف را ضربه فنی کند و مسابقه را تمام کند، حقه های نفس هم فن بدل دارد.
حقه یک ذره: همین یک ذره، حتی بچه ها هم ازاین حقه استفاده میکنند وقتی باهاشون بازی میکنی و تموم میشه میگن یه ذره دیگه.صبح ها که میخواهیم ازخواب بیدار بشیم نفس میگه یه ذره ده دیقه دیگر بخواب و ده دیقه میشه ده صبح. از فن بدل استفاده کنیم و صبح ها ی ذره ذره برعکس و بدل ان را انجام دهیم تا جواب بگیریم . حقه یه ذره کم کم کار خود را پیش میبرد و به نتیجه میرسد.احساس تابع سطح انرژی است وقتی سطع انرژی بالااست انسان فعال است.انسان انرژی ثابتی داردوقتی انرژی پایین می آید سطح توانایی پایین می آید و برعکس . صبح وقتی میخوایم بیدار شویم سطح انرژی بعداز 5دیقه بیدار شدن به دلیل متعادل شدن جریان خون و ترشخ دوپامین بالا میرود ولی اگر ده دیقه بخوابیم سطح انرژی پایین می آید و در نتیجه اهمیت کارهای مهم برای انسان کم میشود و وقتی سطح انرژی پایین آمد نفس یه ذره خواسته اش بیشتر میشود و به همین ترتیب اول میگه ده دیقه بخواب و بعد 20دیقه و به همین ترتیب زیاد میکند. تصمیم گیری ها بر اساس سطح انرژی اهمیتشان تغییر میکند . کسی که تازه راه افتاده یک اسباب بازی کوچک جلوی پایش باشدزمین میخورد چون لب مرزاست و توانایی اش کم است.وقتی انسان دراستانه تغییرات است وتازه به کنگره آمده وبه تعادل نرسیده وانرژی پتانسیل یا ذخیره شده اش کم است این حقه خیلی کاربرد دارد .
وقتی انسان میخواهد تغییرات را انجام دهد حقه یک ذره وارد عمل میشود . تازه سفررا شروع کرده اگر یک جلسه نیاید سقوط میکندولی کسی که ده ماه پشت سرهم اومده اگه دوهفته هم نیادبرنامه اش لطمه نمیخورد چون انرژی ذخیره شده دارد.درلبه ی تغییرات اساسی حقه یک ذره سرنوشت انسان را تغییر میدهد ولی در ادامه تاثیری ندارد.


تایپ و تنظیم از همسفر افسانه لژیون هفتم .
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
شبنم لژیون ۲ دوشنبه 29 مهر 1398 09:19 ق.ظ
عالی بود
مدینه همسفرلژون هفتم یکشنبه 28 مهر 1398 11:02 ق.ظ
عالی بود خانم افسانه خدا قوت
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات