عشق انفجار باروت است (2)
شنبه 6 مهر 1398 ساعت 08:47 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


سلام دوستان افسانه هستم یک همسفر ( لژیون هفتم )

موقعی که فرد صفاتی دارد که کلیدی هم هستند وقتی آن را ازدست میدهد و دقیقا وادی دهم هم همین را میگوید که "صفت گذشته در انسان صادق نیست چون انسان جاری است " حالا این فرد در مقطعی با شخصی روبرو میشود که آن صفات در او جاری است وقتی این اتفاق افتاد خلعی که از جنس خودش است به وجود می آید و بعد شخص احساس میکند چیزی را که سالها دنبالش بوده است را پیدا کرده است وابتدا باعث انرژی و افزایش خمر میشود .

دانشمندان بررسی کردند ودیدند آثاری که افرادی که عاشق میشوند فاکتورهایی که در بدنشان تغییر میکند دقیقا شبیه افرادی است که برای اولین بار کوکائین مصرف میکنند بعنی دوپامین تقریبا 8برابر افزایش مییابد به خاطرهمین احساس پروانه ای و سبک بودن به وجود می آید.

شخص چه کارهایی ممکن است بکند وقتی که در عشق به جواب نرسد؟

 عوارضش دقیقا شبیه خماری است وخیلی بار سنگیینی را بوجودمیآورد واینجا است که شخص میتونه توی این تنگنا انتخابهای بدی انجام دهدوممکن است بیایدوانتقام بگیرد. وقتی انسان از یک ناحیه ضربه میخوردخودش را نسبت به آن ناحیه مقاوم میکندو ازهمین خاصیت رزمی کارها استفاده میکنند برای سفت کردن بعضی ازقسمتهای بدنشان .انسانها هم همین کار را میکنند وقتی در مقابل مسئله ای قرار میگیرند درصور پنهان خود آن ناحیه را سفت میکنند واین کار باعث میشود نه در آن مسئله بلکه در کل مسائل زندگی به اختلالاتی برخورد کنند یا ممکن است شروع به انتقام کنند واینکه انسان چه کاری دراین شرایط انجام میدهد بستگی به دانایی فرد دارد و اینکه در چه درجه ای از دانایی است مشخص میکند در مقابل فشار چه عکس العملی نشان دهد. وقتی رنجی به یک نفر وارد بشه اگر دانایی فرد اندک باشد سریعا میخواهد این رنج را از خودش دورکند و مثل سنگ داغی که دستش داده اند و میخواهد آن را دست هرکسی بدهد و مهم نیست دست چه کسی میدهد فقط مهم این است که دست خودش نباشد .ولی اگر فرد دانائیش بالا باشد وقتی بهش آسیب وارد میشود میگوید من که حالا این سنگ دستم است و دارم میسوزم اگردست شخص دیگری هم بدهم او هم میسوزد وممکن است آن سنگ را موقتا نگه دارد و این استراتژی و کلیدی است که انسان در این شرایط از خود بروز میدهد .طبق این نظریه که  آنچه باعث قضیه عشق شده صفات و ویژگی هایی بودکه در معشوق وجود داشت وبرای عاشق خیلی خواستنی بود ومیخواهد به آنها برسد ووقتی نمیرسد ممکن است این احساس در فرد به وجود بیاید که این صفات از من ربوده شده است و چون دراین بازه ی زمانی مقداری از انرژی و اعتماد به نفس خود را ازدست داده است این صفات که به صورت کم رنگ در خودش بوده کاملا رنگ خود را از دست میدهد وتصور میکند مالباخته است و احساس خطرناکی است و ممکن است احساس دیگری بوجود بیاید و آن این است که شایستگی و لیاقت داشتن این ویژگی ها را نداشته و اعتماد به نفس خود را ازدست میدهد اینجا کاری که معمولا آقایان میکنند میروند سراغ مواد مخدر یا کارهای فیزیکی سخت ، ولی خانمها میروند سراغ جراحی و فکر میکنند در ظاهرشان اشکالی وجود داشته است .این کار ابتدا به آنها انرژی میدهد ولی در ادامه وضعشان بدتر میشود . راه حلی که میتوان انجام داد براساس این نظریه که شما چون صفات از دست داده ای داشته ای و آن را در فردی دیدی و به این مسئله دچار شده ای بایستی صفاتی که دنبالش میگشتی و در معشوق دیدی باید در خودت آن صفات را احیا کنی وراه درست مسئله همین است این یعنی نوع نگاهی که به انسان کمک میکند تا از این طوفان عبور کند ومی آید شروع به دیدن اشکالات ومعایبی میکند که در خودش بوده و خلق و خوی خود را بررسی میکند و این نقطه مقابل عیب گذاشتن روی خوداست  و عیب گذاشتن روی خود کار نیروی تاریک و منفی است و درنگاه نیروهای مثبت انسان می اید اشکال را پیدا میکند و این دومقوله کاملا متفاوت هستند. وراه دوم راه درمان است وممکن است در این مسیر شخص کلی اشکالات پیدا کند میتونه بفهمه بی انظباط یا دهن بین است یا دنبال قیاس است یا خیلی مادی بوده است .پیدا کردن اینها و حرکت کردن در جهتش کار هر کسی نیست و در ابتدا کار سخت است ولی در ادامه نتیجه خوب میشود چون تا زمانی که هر انسانی سیستم خمر طبیعی بدنش ازوابستگی (نسبت به مواد یا فکر انسان )خارج نشود ما مشکل داریم مگر اینکه فرد بتونه استقلال خودش را بدست بیاورد و این یعنی اینکه فرد وقتی صبح از خواب بیدار میشه منوط به یک مسئله خاص نباشد و منوط به خودش باشد. وقتی من کاری را انجام میدهم اگر احساس رضایت و شعف و شادی داشته باشم یا اینکه فکر کنم که زمانی من خوشحال میشوم که فلان کس من را دوست داشته باشد و به من توجه کنداین دو کاملا با هم متفاوت است اولی میشود سیستم خمر مستقل که از رضایت خودش بوجود می آید یعنی شخص به صورت عادی شاد است و اعتماد به نفس دارد ولی دومی بودجه اش دست کس دیگری است ،کار یا پروژه پیش میرودتا زمانی که نگاه معشوق به فرد مثبت باشد وقتی یک لحظه این نگاه منفی شودانگار که بودجه ی سازمان قطع میشود ویهو همه کارها تعطیل میشود واین میشود سیستم خمر وابسته . اگر انسان میخواهد از قضیه گره عشق خارج شود باید نگاه مثبتی به این قضیه داشته باشد ومیتوان این قضیه رابه عنوان مرحله ای از زندگی نگاه کند که به کمک این اتفاق میتواندصفات از دست رفته ی زندگی اش را پس بگیرد و اگر با این دیدگاه نگاه کند حکم یک موهبت است وباعث جهش بزرگی در زندگی فرد میشود .چون انسان همین جوری حاضر نیست برای اصلاح خود اقدام کند ولی دراین شرایط مجبور میشود ،چون مثل یک درد شدید می ماند شما همین جوری پیش دندانپزشک نمی روید مگراینکه درد شدید داشته باشید . این مسئله بلایی سر انسان می آورد که مجبور میشودشروع کند به گشتن و پیدا کردن راه حل و تغییر و اصلاح خودش.

چون خمار عشق و بیماری شدی  درپی درمان بیزاری شدی

در عشق اول که بوجود میاید درپی درمان نیستیم تا زمانی که به خماری برسیم .اول که کسی مصرف مواد را شروع میکند و نئشه میشودکسی دنبال ترک و درمان نیست ولی در ادامه شروع به پیدا کردن راه درمان میکند.

شد خوراک قلب مرده قوت شر  شیره ی جانها کشیدی سر به سر

  اگراین اتفاق بیفتد و دل تو بمیرد ودرهای دلت را به روی همه چیزو هرشخصی ببندی و قهر کنی نسبت به همه ی نعمتهایی که در زندگی داری و این یک جور کفران نعمت است و شروع کردی به انرژی گرفتن و آزار و اذیت کردن دیگران یعنی آدمی که در این فاز می افتد جز دردسرو آزار و اذیت برای دیگران چیزی ندارد.

قلب سنگی بشکند دلهای خلق    نی برون از خارگی حب وعلق

اگر دل خود را سنگ کنی و بی رحم بشی ، دل ادمها را میشکنی .انسان در هستی هرچی سفت و زمخت ترشود به تاریکی نزدیکتر و هرچه نرم ولطیف شودبه روشنایی نزدیک میشود . از سختی و خشکی محبت وعلق به وجود نمی آید.

کسی که شدیدا علاقه مند میشود مثل کسی است که صاعقه او را زده است و دارد میسوزد و اگربتواند در این مسئله که اتفاق افتاده پاک بسوزد یعنی دست به انتقام نزند و سنگدل و بی رحم نشد آن موقع به درجه ای میرسد که درجه روئین تن بودن است . روئین تن بودن یعنی اینکه انسان دیگه آسیب پذیر نیست و از خیلی از مسائل به راحتی عبور میکند.

باید اول درلطافت پرشوی    صاحب پر خداوندی شوی

شرط خارج شدن از این گره عشق این است که بایستی مثل پر لطیف بشوی . چون خاصیتی که پر دارد این است که هرچی زوربزنی نمیتونی پر رو پرتاب کنی و این پر فقط در جریان هوا حرکت میکند و هر چه زور بزنی این قضیه خراب تر میشودوبرای اینکه انسان از این مرحله عبور کندباید خاصیت پر را پیدا کند، یعنی سبک باشد وبا زور زدن بیگانه .

باد فرمان میبرد زان پس تو را    عاشقی شاهنشهی بی ادعا

اگر خاصیت پر را پیدا کنی و زور نزنی باد هدایت می آید و تو را به سمت درست یعنی شاهنشهی که  به فرمان عقل نزدیک شده است میرساند. وتو را هدایت میکند خاصیت عاشق بودن را داری تازه بهتر هم میشوی وشاهنشه هم میشوی وبه فرمان عقل نزدیک میشوی وبی ادعا هم میشوی و از کسی طلب کار نیستی .

فرهمان پربوده در گفت کهن    فارغ از رنج خود شیدا شدن

کسی که فر ایزدی دارد یعنی کسی که مثل پر سبک ولطیف است واز زمختی وخشم واین صفات به دور است .یعنی انسانی است که به خدانزدیک است .و کسی که این ویژگی را دارد از رنج خود شیدایی و تکبر وخودشیفته بودن به دوراست .

حسن عاشق حسن پرواز پراست  زور بازو در مصافش ابتر است

عشق وجوددارد ولی خلوص ندارد و همه رنجهایی که کشیده میشودبه این دلیل است که آن احساسی که هست ناخالص است وماهمه این کارها را میکنیم تا به خلوص برسیم و همه ی این رنج ها هم در جهت خالص کردن است . درمورد مسئله عاشقی زور زدن ناکام وعقیم است و هرچه زوربزنی به نتیجه نمیرسی.

شد تلاشت ضامن انجام کار  غیر از آن راهی دگر ناید به بار

میخواهی درست بشه باید تلاش کنی باید برگردی به زندگی و کار وبه هرکاری که در زندگی ناقص انجام دادی وبه جای اینکه دراز بکشی ویک جا خیره بشی باید شروع به تلاش کنی تا مسئله تو به سرانجام برسد.

چون انسان زمانی که آن صفاتی را که ناقص بودودربیرون بودومجذوب شد و حالا شروع به برطرف کردن نواقص و تکمیل کردن آن صفات درخود میکند اتفاقی که می افتد این است که به یک بصیرت برسدممکن است به این نتیجه برسد که این قضیه اصلا مناسب او نبوده است و احساس قربانی شدن وتلف شدن را نمیکند . این خیلی مهم است که انسان در رویدادی که در زندگی اش بوده احساس کند آدمی است که قربانی شده است چون این احساس زخم را با خوددارد ولی وقتی بیاید و نواقص خودرا درست کنداحساس یک انسان پخته را دارد که به شناخت بیشتری رسیده است و میتواند با یک دقت بیشتر انتخاب کند . و تنها کاری که در این مسئله کارگشا است تلاش برای بدست آوردن صفات گم شده خود است . باید انسان شروع کند به تکمیل کردن اون ناتوانی ها و نقاط ضعف خود وقتی شروع به حل این مسئله کرد متوجه میشود این مسئله برای آموزشش بوده است . و وقتی به آن نقطه رسید میتواند حکمت این اتفاق راتشخیص دهد . آتش عشق از درون انسان را میسوزاند و این سوختن ازدرون هم دل انسان را میسوزاند ولی چون دل انسان پر از خارو خاشاک و پیوندهای نامیمون مثل حسادت و کینه و نفرت است وقتی این آتش در دلش روشن شد تحملش کارسختیه ولی اگر تحمل کند ناخالصی های درون دل او هم میسوزد .و اگر اینجا مقاومت کند آن صفات و ویژگی های بد هم دردلش میسوزد و تبدیل به خاکستر میشود و تبدیل میشود به انسانی که از نظرصفات با آدم قبلی فرق دارد و نتیجه این میشود که شاید تا قبل از این قضیه فقط یک نفر را میدید ولی امروز میتواند چیزهای دیگر را هم ببیند مثل آدمهای دیگر ، طبیعت ، حیوانات و.. واین پاداش کسانی است که این سوختن عشق را تحمل کنند ولی کسانی که نتوانند تحمل کنند و این آتش را پرت کنند از درون خودشان به بیرون ،زندگی خودو اطرافیانشان را میسوزانند واین آتش تا درون انسان باشد میشود آتش پاک و وقتی به بیرون پرتاب شودمیشوداتش سوزان .

خاصیت عشق پالایش است .

تایپ و تنظیم از همسفر افسانه لژیون هفتم
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر راضیه لژیون۶ چهارشنبه 10 مهر 1398 11:23 ق.ظ
خداقوت خانم افسانه
همسفر ملیحه لژیون۶ دوشنبه 8 مهر 1398 11:46 ب.ظ
سلام خانم افسانه عزیز واقعا عالی بود
شنبه 6 مهر 1398 09:06 ب.ظ
عااااالی بود خداقوت6090
همسفر جمیله لژیون ۶ شنبه 6 مهر 1398 02:26 ب.ظ
خدا قوت خانم افسانه عزیز
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic