خلاصه سی دی سبزه ها
دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 12:18 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


سلام دوستان افسانه هستم یک همسفر از لژیون هفتم
من آب می آورم

تو آنقدر بنوش که سیراب شوی

اما نه زیر آب

من بلندم به بلندای قله هایی که نتوان تسخیرنمود

اما تو بر بام من مسلح بیا تا عظمت را ببینی....

من می رویانم آنقدر که زمین وآسمان را شب و ظلمت فرا گیرد

اما تو از میان سبزه ها نور را بیاب

وبربال آن بنشین و به سوی من پرواز کن

تا آنچه در باورت نمی گنجد ببینی

تومیتوانی همه آنچه هست با نیروی عقل خود تبدیل به بهترین کنی

 و به سوی نقطه ای بیایی که از آنچا آغاز نموده ای

اصولا انسانها تصور میکنند آنچه در هستی هست باید ماده باشدوآنچه ماده است باید قابل رویت و قابل لمس باشد.میگن ما باید ببینیم تا نبینیم باور نمیکنیم . مثل اینکه شما یک ترازوی طلاکشی داری و میخواهیم روی آن یک گونی سیب زمینی را وزن کنی . بعضی چیزها درهستی هست که ماده نیست وما میگوئیم اگر هست بایدببینیم .آنچه درهستی هست باید ماده باشد وما باید ببینیم در غیر اینصورت نیست این ابلهانه ترین حرفی است که یک انسان می تواند بزند درهرتفکر و اندیشه ای باشد . چون دستگاههای اندازه گیری ما و دید ما مناسب نیست، دید ما برای اندازه گیری چیز مشخصی درست شده .ما برای اندازه گیری ترازوی دیجیتال هم داریم،ترازوی معمولی هم داریم ،باسکول و از باسکول بزرگترهم داریم.ما برای هر چیزی یک معیاری داریم ،دستگاههای اندازه گیری انسان هم همینطور است . گوش انسان فرکانس خاصی را میشنود،خیلی چیزها هست که انسان  نمی شنود. بویای انسان برای وضعیت خاصی طراحی شده وبوهای خاصی را فقط میشنود،همه چیزرا تشخیص نمیدهد.بویایی سگ 1800برابر بیشترازبویایی انسان است و خیلی قوی است ولی بویای انسان خیلی قوی نیست ،اگر بویایی انسان خیلی قوی بود زندگی برایش غیر ممکن بود. اینکه بگوییم چرا من نمی بینیم ؟ چون دستگاه اندازه گیری شما مناسب نیست ،اگردرست شودخیلی چیزها را خواهید دید.ما درمورد خیلی از مطالب میتوانیم بگوییم ما این را نمیدانیم وبا قاطعیت نگوئیم نیست.

درپیام میگوید : من آب می آورم تو آنقدر بنوش که سیراب شوی ، امانه زیرآب.این یک قانون است درهستی که خداوند میگوید.دارد این جمله به ما مسیر زندگی را نشان میدهد. بعضی ها تصور میکنند حالا که من از شیرینی خامه ای خوشم می آید باید یک کیلو بخورم. خدامیگه من آب را بوجودآوردم تو بنوش تا سیراب بشی اما نه زیرآب چون زیرآب خفه میشی و این راجع به همه چیززندگی مااست .ثروت میدهد آنقدراستفاده کن که خفت نکنه .تو داری زیر پول و ثروت و مقام خفه میشی . مقام بهت دادند خوب از این مقام استفاده کن ولی نه زیرآب ،مقام داری ولی دستشویی نمیتونی بری وهیچ کاری نمتونی بکنی . این مقام به چه درد میخورد واین مقام شما را ازهستی و زندگی ساقط کرده و این یعنی زیرآب.

از نعمتهایی که خدا داده استفاده کن ولی خودت رو خفه نکن . خدا انواع و اقسام خوراکی ها را داده بخور استفاده کن ولی مراقب وزنت هم باش چون اضافه وزن خیلی مسئله بدی است و انسان را از زندگی می اندازد.

من بلندم به بلندی قله هایی که نتوان تسخیر نمود اما تو بر بام من مسلح بیا تا عظمت را ببینی . اینقدر درزندگی ما مجهولات است،اینقدراطلاعات وآگاهی ودانش هست که ما هنوزبه ذره ای ازآن نرسیده ایم . ما هنوز از کره زمین که روستای ماست خارج نشده ایم خیلی دوررفته باشیم همین ده بغلی یک تک پا رفتیم و اومدیم مثل اینکه 50سال پیش رفتن کره ماه یه سرزدند و اومدند ودیگه هم نتونستیم بریم. ولی خیلی چیزها اعلام میکنیم ،مثل اینکه کسی که در روستا هست و 4تا ستاره رو میشناسه خیال میکند اون قبله عالم و دانایی سماوات است ولی وقتی میره رشته نجوم میخونه می بینیه چقدر عظمت هست و او هیچ چیز نمیداند. ما هرچی بریم به قله های دانش الهی نمیتونیم برسیم . تو به آن قله ها نمتونی برسی تو پشت بام بیا تا عظمت را ببینی . هرچه انسان دانشش بیشتر شود میداند که نمیداند .وقتی دانش دوبرابر شودمجهولات شصت برابر میشود. هر چه بالاتربری بیشتر میدونی که نمیدونی، به خاطر همین وقتی که بربام رفتی تازه عظمت را می بینی . موقعی که دانش و آگاهیت زیاد شد و از روستا خارج شدی میتوانی  فراتر ازآنرا ببینی و همان "فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو براندازیم". خیلی از عرفا و علما فلک را شکافتند و به صورت خاصی ازاین روستا خارج شدند و به آن عظمت رسیدند. هرچه ما آگاهی ودانشمان بالاتر رود میدانیم که ما چیزی نمیدانیم.آدم معمولی از قلب همون قلب که 700گرمه تقریبا را میشناسد ولی اگر از یک پزشک متخصص قلب بپرسی، او از قلب چه میداند؟هرچه دکترهاراجع به قلب بیشتر میداند تازه میدانند که خیلی چیزها نمیدانند. انسان 5حس ظاهر و 5حس باطن دارد وبا آن 5حس باطن میتواند خیلی چیزها را ببیند و خیلی چیزها را بشنود. اگر میخواهی عظمت خلقت و کائنات را ببینی بایدپشت بام ببایی ،یعنی از زمین یه مقدار بالاتر بیایی.

من می رویانم آنقدر که زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا گیرد. شما میگوئیدخداوندنمیتونست جلوی شیطان را بگیرد؟ اگر نمیتونست بگیره، چرا ادعای خدایی میکندو اگر قادراست چراجلوشو نگرفت ویا چرا خداوند ببر وپلنگ راخلق کرد.این یک نگاه سطحی است و اگر خوب نگاه کنیم می بینیم اینها همه مکملهای زندگی است . ظلمت نباشه نورمعنایی ندارد. اگرعلما ناراحتن که حیوانات وحشی از بین رفته اند چون زندگی بهم می ریزد. شما اگر ببر وشیر را بگیرین ،چگونه میخواهید گله های بوفالو و گوزن و ... کنترل کنید؟ اگه گوزن و گوره خر خوب میدوند بخاطر وجود ببر وپلنگ است وگرنه از بی تحرکی هزار و یک مریضی میگرن ومی میرن و جنگل را عفونی میکنند و همه چیز از بین میرود.تو گله اونهایی که از همه شل تر هستند آنها شکار میشوند،تو زندگی هم همین طور هست آنهایی که تو سری خور و ضعیف هستندبیشتر آسیب می بینند.

برو قوی شو اگر عزم زندگی داری                                که درنظام طبیعت ضعیف پایمال است

چه حیوانات و چه انسانها ،آنهایی که ضعیت هستندمورد استثمار قرار میگیرند. خدا میگه من اینها رو آفریدم وهستی بر مبنای دو قطب مثبت ومنفی است، ونیروی منفی نیروی مکمل است و در درگیری نیروی مثبت و منفی زندگی شکل میگیرد.شما یک فیلم سینمایی را نگاه میکنی و اگر این فیلم چلنج و درگیری نداشته باشد معنی ندارد. درشاهنامه اگرسهراب و هفت خوان و ... غیره نبودرستم که رستم نمیشد.در زندگی ما در اثر این برخوردها جلو میرویم و از موانع رد میشیم ،موانع در زندگی ما هست (شب و ظلمت هست ) این جزو بافت زندگی است .نیروی مکمل یا نیروی مخرب جزو بافت زندگی است و وجوددارد. درخلقت همه چیز هست، تو میگی" در زندگی اگر تریاک نبودمن نمیکشیدم "تو نمیتونی جلوشو بگیری چون هست و خداوند نیرویی بنام عقل به انسان داده که از چی استفاده کنه و از چی استفاده نکنه.یکی میگه اگه چاقو نبود من باچاقو کسی را نمیکشتم  تو اگر چاقو نبود با آجرمیزدی تو سرش و میکشتیش.زندگی بدون زن مثل آشپزخانه بدون چاقو است . چاقو برای آشپزخانه است برای کشتن نیست.برای اینکه کسی مواد استفاده نکند میگویند همه مواد را جمع میکنیم. این که نمیشود،همه چیز هست انسان باید از نظر عقلی به جایی برسد که ازچی استفاده کند و از چی استفاده نکند.

اما تو از میان سبزه ها نور را بیاب وبر بال آن بنشین وبه سوی من پرواز کن تا آنچه در باورت نمی گنجد بینی .میگه زمین و آسمان را شب و ظلمت فرا میگیرد ولی کار تو اینه که از میان سبزه ها (چون سبزه ها به سمت نور میروند)و از همین جا که تاریک است سبزه ها را پیدا کن و به طرف آنها برو تا به نور برسی. آنچه ارزشها وآنچه صراط مستقیم است از اینها استفاده کن تابه طرف من بیایی تا آنچه به باورت نمیرسدببینی .اگردر زندگی ما مشکلی است و شب و ظلمت است باید نور را بگیریم و از ظلمت خارج شویم .نباید تا ابد در ظلمت بمانیم باید از آن خارج شوید.اعتیاد به مواد مخدر یک ظلمت است اگر در آنی باید از آن خارج شوی .ودر خیلی از بحرانها که انسان در آنها گرفتار شده باید رد سبزه ها را بگیرد و به طرف نور حرکت کند تا از آن خارج شودو وقتی از آن خارج شدندتازه عظمت را می بینند. وقتی که از ظلمت خارج شدی به آن عظمت میرسی  مثل حضرت یوسف که در چاه بود وقتی از آن ظلمت خارج شد آمد و به آن عظمت رسید. یعنی انسان ازبحرانها و ظلمت ها خارج شود چیزهایی را می بیندکه در باورش نمی گنجد.باید حتما چلنج و درگیری باشد تا انسان از مرحله ای به مرحله دیگر برسد.اگر ما درگیر یک سری مسائل هستیم ، شکوه و شکایت نکنیم وتلاش کنیم تا از آن مسائل رها شویم . هر کس ممکنه فکرکنه دروضعیت بدی هست ولی به عقیده من باید در آن نقطه باشد و باید تلاش کند تا از آن نقطه خارج شود. شاید مشکلی که ما در آن هستیم باید حتما باشد که ما تلاش کنیم و از آن خارج شویم و بعد به خیلی چیزها آگاه شویم. شاید مشکلاتی که برای ما پیش می اید ما بگوییم بداست ، ولی معلوم نیست باید ببینیم حرکت بعدی چی هستش و بعدا چه اتفاقی می افتد.

تو میتوانی همه آنچه هست با نیروی عقل خود تبدیل به بهترین کنی و به سوی نقطه ای بیایی که از آنجا آغاز نموده ای. یعنی مشکلاتی که داری رو بااستفاده از عقل و تفکر خودت آنچه هست تبدیل به بهترین کنی.

غلام همت آن رند عافیت سوزم                                               که در گدا صفتی کیمیا گری داند

یعنی در اوج بدبختی و مشکلات کیمیاگری میکند واز آن مشکل و بدبختی خارج میشود و آن کیمیاگری با نیروی عقلش صورت میگیرد.یک مصرف کننده بد تبدیل به یک قهرمان ملی یا یک دکترا میشود و یا تبدیل به کسی میشود که دست دهها نفر دیگر را میگیرد..

خداوند در قران میفرمایند: ازت سوال میشود در مورد خمر وقمار.بگوکه برای انسانها منافعی دارد و مضراتی دارد و مضرات آن بیش از منافع آن است و از آن اجتناب کنید چون عمل شیطانی است.

بعضی معتقدند خمر یعنی مشروبات الکلی و بعضی میگویند خمر به معنی عام است . آنچه من خودم به آن اعتقاد دارم ،خمر به معنی پرده ،حجاب و پوشش است . آنچه روی افکار و اندیشه انسان و عقل انسان پرده و حجاب بکشد میشود خمر و این حتی میتواند افکار منفی باشد. و منظور شیشه وهروئین ودیازپام (اگر درست مصرف نشود)هم میتواند باشد و شیشه بیشتر از الکل روی مغز پرده میکشد. وقتی میگوییم قمارفقط حکم و پاسور نیست همه از شیر وخط و شرط بندی همه میشود قمار.

منفعت خمرچیست؟ پرمصرف ترین دارویی که در پزشکی استفاده میشود کدئین است. در پزشکی از الکل ، مرفین و تریاک استفاده میکنیم و این منافعش هست ولی اگرغیر مجازاستفاده کنیم میشود خمر و مضرات زیادی دارد و عمل شیطانی است.

من تاجایی که خوندم لغت حرمت برای خمر صادرنشده .حرمت یعنی حرام بودن یعنی حریم دارد مثل گوشت خوک و بهش نمیتونی نزدیک بشی . وبرای خمر حرمت صادر نشده وعمل شیطانی شمرده شده و اگر حرمت برای خمر استفاده میشد تحت هیچ شرایطی حق نداشتیم به تریاک و الکل دست بزنیم .

حرکت عظیم که در نوشته میگوید همان درمان اعتیاد است که ما در کنگره داریم واین در 21سال پیش گفته شده است . واقعا خمر و اعتیاد یک بندی بود سر راه هر انسانی که قطع کردنش بسیار بسیار دشوار بود .شیطان بندهای قوی زیادی داردولی این بنداعتیاد خیلی خیلی بندمحکم و نیرومندی است و کسی رو که تو دام اعتیادبیندازد خارج شدن از آن خیلی سخت است .

اعتیاد مثل سدی است که جلوی پای کسی که دچاراعتیاد شده قرا میگیردوبا این حرکت عظیم این سد شکسته شد. ما در موسیقی دوگروه داریم : یک -هنرمندان دو -مطربان هستند. در جهان هنرمندان زیادی داریم مثل بتوون و یک سری مطرب داریم . به بتوون نمیتوانیم بگوییم مطرب ، چون مادر هستی حس و صوت و نور داریم . اون صوتی که باارزشه برای هنرمنده و صوت مبتذل هست که بدرد نمیخورد.

در پروسه دی اس تی یا مسائل خصوصی زندگی در یک مرحله ای هستیم که مورد آزمایش هستیم و باید ببینیم آیا میتوایم از آن خارج شویم؟انسان در هر مشکلی که قرار داره باید یک روز از آن خارج شود واگرامروز خارج نشوی باید فردا خارج شوی و اگر فردا خارج نشوی باید پس فردا خارج شوی . این مشکلات هست و حتی بعد از مرگ هم هست تا زمانی که از آن خارج شوی. انسان زمانی که زمین خورد باید از زمین بلند شودوتا زمانی که بلند نشده روی زمین است  .

تایپ و تنظیم از همسفر افسانه لژیون هفتم

 Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر ملیحه لژیون۶ جمعه 5 مهر 1398 04:14 ب.ظ
سلام افسانه جون گل کاشتی واقعا عالی بود
همسفر راضیه لژیون۶ پنجشنبه 4 مهر 1398 12:19 ق.ظ
خداقوت
همسفر هایده،لژیون ۱ چهارشنبه 3 مهر 1398 07:55 ب.ظ
خانم افسانه عزیز،خیلی خوب ومفید بود.با آرزوی سلامتی وموفقیت.
اعظم کمک راهنمای لژیون یکم چهارشنبه 3 مهر 1398 04:58 ق.ظ
با آرزوی موفقیت برای شما خانم افسانه عزیز
همسفر سامره لژیون هشتم سه شنبه 2 مهر 1398 11:37 ب.ظ
عالی بود خدا قوت خانم افسانه عزیز
همسفر سمیه(لژیون پنجم) سه شنبه 2 مهر 1398 10:51 ق.ظ
خانم افسانه خدا قوت.عالی بود
سه شنبه 2 مهر 1398 08:16 ق.ظ
خداقوت بسیارعالی بود
همسفرفاطمه لژیون هشتم سه شنبه 2 مهر 1398 08:14 ق.ظ
سلام افسانه جان خدا قوت خیلی کامل و خوب بود
معصومه همسفر لژیون یکم دوشنبه 1 مهر 1398 10:28 ب.ظ
خانم افسانه خیلی خوب بود خسته نباشی
همسفر جمیله لژیون ۶ دوشنبه 1 مهر 1398 01:38 ب.ظ
ممنون خانم افسانه خدا قوت وخسته نباشید خیلی کامل بود
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات