عشق مثل انفجار باروت است
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 03:51 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )سلام دوستان افسانه هستم یک همسفر(لژیون هفتم)
یه موقع پیش می آید یک کشش و جاذبه ای بین دو نفر بوجود می آید ولی به نتایج بدی میرسد . اگر عشق اینقدر مفید و خوب است چرا اینقدر نتیجه اش بد میشود و چرا باعث خودکشی و مرگ و نابودی و جنون و متلاشی شدن زندگی میشود. پس این مشخص میکند صوردیگری از این قضیه وجود دارد. درنوشتارها عشق مثل انفجار باروت است .این انفجار باروت میتواند برای شکافتن صخره ها استفاده بشود و یک راه جدیدی را بوجود بیاورددر....

زندگی و حیات انسان یا میتواند این انفجار درصحنه جنگ و عملیات انتهاری بوجود بیاید واین شکل تبدیل به تخریب میشود. حافظ میگوید: که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها . چرا انسان وقتی شخصی را می بیند ممکن است چنان جاذبه و کششی دراو بوجود بیاید که تمام احساسات و افکار و زندگی اش را در بر بگیرد.چه چیزی پشت این قضیه است . وقتی انسان سفربه اعماق تاریکی را آغاز کرد ورود به تاریکی مستلزم از دست دادن بسیاری از صفات و تواناییهایش بود چون ورود به تاریکی یعنی ازدست دادن . چیزی را باید انسان از دست بدهد تا وارد دنیای ظلمات شود. هرچه عمق تاریکی بیشتر باشد انسان چیزهای زیادی را ازداده است و حالا این فرد میخواهد از عمق ظلمات به سطح بیاید واینجا نیازمند یک پل است یایک تونل تا بتواند از اعماق خارج شود .وقتی انسان صفتهای زیادی را از دست داده است موقعی که کسی رو می بینه که اون ویژگی ها و صفات را دارد که او قبلا آن را در خود داشته است انگارما یک فضای خالی داریم که کسی که حاوی اون صفات است میتواند آن جای خالی را پر کند، پر شدن این جای خالی مساوی است با تغییر شدیدی از احساس . انگار انسان چیزی را که سالها گم کرده است پیدا میکند. صفاتی که از دست داده پیدا میکند واین شامل کلی صفات است و انسان را خیلی خوشحال میکند و تاثیر گذارتر است .اگرعمق تاریکی زیاد باشد صفات ازدست رفته زیاداست و وقتی کسی را پیدا میکند که آن صفات را دارد اثر اون حس هم در انسان بیشتر میشود .چون انسان هر چی بخواهد از عمق بیشتری خارج شودخرج بیشتری نیاز دارد .اون تکانه ای که به شخص وارد میشود در ابتدا احساس شادی و خوشحالی را بوجود می آورد و همان آسان نموداول عشق است ولی در ادامه خیلی سخت میشود و باعث میشود اختلالاتی در سیستم خمربوجودمی آورد .اینها همه آزمایش است و همه انسانها تاریکی را تجربه میکنند و این به معنی یک برچسب بد نیست .وضعیت خمر فرد همین جوری درست کار نمیکند ولی وقتی این اتفاق میافتد به طورموقتی خیلی خوب کار میکند ولی در ادامه که مشکلاتی بوجود می آید وبه فرجام نمیرسد خمر شدیدا افت میکند و خماری زیادی را به وجود می آورد.

بسته احساسی که اینک واشده      کهنه عشقی آمد و شیدا شدی

احساسی که تا الان وجود نداشته وداشتی راحت زندگی و کارت رو میکردی حالا پیدا شده ویک احساس قدیمی آمده و یک گمشده ای بوجود آمده و شیدا شده است .

آنچه دادی شد مثال دانه ها       عشق مخلوقت نخ تسبیح ما

همان چیزهایی که خدا به انسان با آمدن اون شخص بهت داد که اینجا دانه های تسبیح نماد صفات و ویژگی ها وتواناییها است . عشق مخلوق مثل یک نخی است که وقتی می آید این دونه های تسبیح را کنار هم میچیند وبه آن شکل میدهد .

یاد وی در جنبش برگی زباد    وانکرده چشم می اید به یاد

موقعی که برگی تکون میخورد سریع یاد او می افتی مثلا برگ درخت سیب است وتو یادت می افتد که او سیب دوست داشته . سریعا لینک شما متصل به سایت معشوق میشودوتا از خواب بیدار میشو ی د اولین چیزی که یادش می آید آن شخص است .

هرچه کردی اندرونش حس او   در نگاهت هاله ای تصویرگو

هرکاری میکنی با حس او انجام میدهی اگر ظرف میشویی و یا آرایش میکنی به یاد و حس او انجام میدهی .اینقدر به فکر او هستی که هر کسی که به چشم تو نگاه کنه ویک کم وارد باشه میفهمه که وضعیت تو خیلی خرابه وباید فکری به حال خودت بکنی .

خود بدان وابستگی آگه نیی    پایه هایت برشن سست مینهی

خودت از آن وابستگی آگاه نیستی ما نمیگیم این حس خوب یا بد است برای همه انسانها در یک مقطعی این اتفاق می افتد واین یک مرحله ای است که انسان باید تجربه کند و اینکه چجوری با آن برخورد میکند مهم است .چون به آن آگاهی نداری ممکن است پایه هایت وبنای وجودت و خواسته هایت را روی شن (نمادسستی ) بنا کنی وباد میزند وفرومیریزد.

گرکه دلبرازتو رویش برگرفت   شد همان تسبیح و نخ را پس گرفت

یه دفه اگر دلبر برود یا قضیه چیز دیگری خارج از فکر تو شد انگار که تسبیح و نخش را گرفتند وکشیدندوپاره کردند و همه ی دانه های تسبیح پخش و پلا میشود و کار و زندگی تو به هم میریزد.

تو بریزدبرزمین آمال تو   پوچ و بی معنا شدی اموال تو

منظور از اموال دارایی ها ی فرد است همان مدارج علمی و سواد و دوستان است ووقتی این اتفاق میافتد از هیچ کدام نمیتوانی استفاده کنی چون نخ را کشیده اند و همه شیرازه ی تو به هم ریخته و از تعادل خارج شده است .

ما در کنگره یاد میگیریم که موقعی که ساختاری بخواهد از نو بنا شود باید ویران شود واین ویران شدن بسیارناخوشایند است وباید پیش روانشناس بری و قرص بخوری تا بتونی با این قضیه کنار بیایی .

برزمین گوید که بگشاید دهن  تا ببندد پیش از اتمام سخن

به زمین میگه دهن واکن و قبل از اینکه حرفای من تموم بشه منو ببر تو خودت .

ناتوانی عاقبت مایوس وار  خسته و ناامید از دیدار یار

احساس ناتوانی میکنی چون احساس میکنی مورد پسند واقع نشدی وبه خودت شک میکنی و فکر میکنی کارت ایراد یا نقصی داشته است و خانمها بیشتر به چهره خود دقت میکنند و فکر میکنند زشت بوده اند و آقایان بیشتربه صفات مردانگی خود مثل بی پولی و بی عرضه گی فکر میکنند و احساس بدی پی د ا میکنند واعتماد به نفس خود را ازدست میدهند و همین از دست دادن اعتماد به نفس موجب به وجود آمدن شکاف و خماری شدید میشود. که حتی ممکن است فرد دچارشکم روی شودوعین حالتهای سقوط آزاد را پیدا کند چون این قضیه هم روی سیستم ایکس اثرگذاشته منتها مواد باسیم روی سیستم ایکس اثر میگزارد ولی این قضیه به صورت بی سیم روی سیستم ایکس اثر دارد. یعنی ذهن و افکار را مرتب به خودش مشغول کرده است و فرداز نظر افکار و امواج سیستم ایکسش وابسته شده به امواج و تصورات و رویدادهایی که از طرف مقابل که دوستش داره دریافت میکند.

قلبت آزرده شده دانم تو را   وصف حالت از زبان ما روا

الان که افتادی تو خماری و حالت بیماری پیدا کردی وانگیزه ای برای زندگی نداری تازه متوجه شدی این قضیه شکل دیگری هم دارد و عقل حکم میکند حالا که این وضعیت را پیدا کردی دنبال درمان باشی . چون این احساس در انسان یک ناراحتی و بیزاری شدید رو ایجاد میکند که برای برطرف شدن آن بیزاری باید درمانی را در خودش انجام دهد اینجا عکس العملهای متفاوتی بوجود می آید چون سرخوردگی بوجود آمده است ودقیقا همین نقطه است که فرد میتواندتبدیل به قاتل شودوانتقام جوبشودو مثل انسان زخمی جذام گرفته بشود و بخواهد بیماری را به بقیه منتقل کند . اینجا نقطه ای است که انسان باید انتخاب کند که از باروت برای شکافتن صخره استفاده میکند که صخره ها تمثیل تاریکی است که انسان را احاطه کرده است و او را از جهان روشنایی و حقیقت دورکرده اند وبایستی بتواند بین این جهان تارکی و از دست دادن صفات و روشنایی یک پل بزندو اینجا باید از باورت استفاده کند و وجود خودرا شروع به سوراخ کردن بکند تا در ادامه به جهان روشنایی برسد ولی اگر موفق نشد از این باروت برای منفجر کردن خود استفاده میکند.


تایپ ،ویرایش همسفر خانم افسانه لژیون هفتم

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر جمیله لژیون ۶ چهارشنبه 27 شهریور 1398 06:02 ب.ظ
خیلی ممنون خانم افسانه بسیار عالی وآموزنده بود
همسفرمریم کمک راهنما لژیون ششم چهارشنبه 27 شهریور 1398 12:34 ب.ظ
بسیار عالی پاینده باشید
همسفرمریم کمک راهنما لژیون ششم چهارشنبه 27 شهریور 1398 12:34 ب.ظ
بسیار عالی پاینده باشید
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic